راهبرد مشارکت راهبرد مشارکت

بیانیه راهبرد فرودگاه بین المللی مهرآباد به شرح ذیل است:

 

هر سازمانی برای تحقق اهداف، اجرای ماموریت ها و ارائه خدمت به مردم، نیازمند توجه به تمامی مخاطبان خود می باشد. بدیهی است بدون توجه مردم و بدون دریافت بازخوردهای حاصل، تعاملات دوسویه و انتخاب راهبردهای ارائه خدمت، سخت و ناممکن می‌شود. ارائه خدمت به نحو شایسته زمانی امکان پذیر است که مخاطب، میزان رضایتمندی خود را از دریافت خدمات اعلام، تعامل و مشارکت خود را کامل کند. سازمانی در ارائه خدمت موفق‌تر است که بتواند نظرات، پیشنهادات و انتقادات مخاطبین خود را دریافت و بر اساس آن راهبردهای مناسبِ جلب رضایت را در چهارچوب قانون اتخاذ کند.

به همین منظور ادره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد در تارنمای خود سعی کرده است که کلیه استانداردهای مورد نیاز اعم از دسترسی به اطلاعات پرواز روزانه، فرآیندهای ارائه خدمات و شفافیت، کیفیت خدمات، دسترس پذیر بودن و معرفی خدمات فرودگاهی و اطلاعات مورد نیاز مسافرین، سامانه پاسخگویی به شکایات، پیشنهادات و انتقادات، سامانه گزارشات ایمنی، نظرسنجی کیفیت خدمات، شناسه خدمات، میز خدمت الکترونیک، اطلاعات مراکز  تحت نظارت، نحوه دسترسی به خدمات الکترونیکی حوزه حمل و نقل هوایی و فروش بلیط... را به بهترین نحو ممکن تعریف نماید. چرا که چشم انداز سازمانی ما در سال های اخیر این بوده است که با احترام به حقوق شهروندی افراد، همواره در خدمت رسانی بویژه در حوزه فرودگاهی اقدامات قابل توجهی انجام دهیم.

فرودگاه بین المللی مهرآباد تلاش دارد تا با ارتقاء خدمات فرودگاهی به طرز شایسته در چارچوب وظایف قانونی خود خدماتش را به مخاطبین ارائه نماید و از سوی دیگر به منظور جلب مشارکت های مردمی، نقطه نظرات مردم را دریافت نماید. لذا، آحاد مردم به ویژه نخبگان، متخصصین، صاحب نظران، مدیران و کارشناسان می توانند نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را در جهت افزایش کیفیت خدمات برای ما ارسال نمایند. شما می توانید دیدگاه خود را بر روی هر مطلبی بیان کنید. علاوه بر این در صفحه اصلی تار نما، میتوانید در قسمت میز خدمت الکترونیک و سامانه پاسخگویی به شکایات ؛ پیشنهادات و انتقادات خود را ثبت و به مسئولین ذیربط این اداره کل منتقل نمایید. بدیهی است نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما تاثیر شگرفی در جهت خدمت رسانی مطلوب تر این اداره کل خواهد داشت.

 

سند راهبرد مشارکت