پارکینگ پارکینگ

پارکینگ­های ترمینال 1 و 2

پارکینگ شماره 1: طبقاتی – ظرفیت 2700 دستگاه- سه طبقه فوقانی و سه طبقه زیر زمین

 

پارکینگ­های ترمینال 4 و 6

پارکینگ شماره 3: روباز – ظرفیت 388 دستگاه

پارکینگ شماره 4: طبقاتی – ظرفیت 1300 دستگاه - یک طبقه فوقانی و سه طبقه زیر زمین

 

 

تعرفه و نحوه محاسبه حق توقف خودرو در پارکینگ­های فرودگاه مهرآباد

نوع تعرفه

نرخ تعرفه پارکینگ طبقاتی (ریال)

نرخ تعرفه پارکینگ روباز (ریال)

ورودی

70.000

52.000

به ازای هر ساعت توقف از 1 تا 15 ساعت

25.000

18.000

توقف شبانه روزی ( توقف بیش از 15 ساعت تا 24 ساعت)

530.000

450.000

توقف شبانه روزی بعد از (2) شبانه روز

590.000

460.000

توقف شبانه روزی بعد از (4) شبانه روز

640.000

500.000

 

 

  • توقف بیش از 15 ساعت یک شبانه روز محاسبه می گردد.
  • مبالغ صرفا جهت پارکینگ خودروی سواری و وانت می باشد.
  • تعرفه پارکینگ موتور سیکلت به میزان حدود 30% مبالغ تعرفه خودرو در جدول بالا می باشد.

 

 

نحوه محاسبه:

 

مبلغ کل = ارزش افزوده + ((مبلغ توقف) = (نرخ ساعت یا شبانه روز ضربدر تعداد ساعت یا شبانه روز)) + تعرفه ورودی