آرشیو خبر آرشیو خبر

۲۰ فروردين ۱۳۹۷
بيش از 1718 مورد اورژانسي در مدت زمان 24 اسفند 96 تا 18 فروردين 97 به ايستگاههاي اورژانس فرودگاه مهرآباد مراجعه داشتند .
۲۰ فروردين ۱۳۹۷
مراسم معارفه ائمه جماعات ترمينال 2و4 فرودگاه مهرآباد با حضور مدير کل فرودگاه ورئيس اقامه نماز شرکت فرودگاهها وناوبري هوايي ايران وهمچنين ائمه جماعات اين فرودگاه برگزار شد .
۱۹ فروردين ۱۳۹۷
چهار گام مهم برنامه ريزي شده در فرودگاه مهرآباد در سال 97 برنامه ريزي شده است که حرکت در مسير اين چهار گام دستور العمل اجرايي اين اداره کل در سرلوحه اقدامات فرودگاه مهرآباد قرار مي گيرد .
۱۵ فروردين ۱۳۹۷
جابه جايي بيش از 846 هزار مسافر با ناوگان هوايي از روز آغازين پروازهاي نوروزي تا 15 فروردين در فرودگاه بين المللي مهرآباد ورضايت مسافرين نوروزي از ارتقا خدمات در فرودگاه مهراباد
۵ فروردين ۱۳۹۷
جابه جايي بيش از 447 هزار مسافر با ناوگان هوايي در شروع عمليات نوروزي تا 4 فروردين در فرودگاه بين المللي مهرآباد ونمره بيست فرودگاه در ارزيابي مسافرين نوروزي
۱ فروردين ۱۳۹۷
امروز اول فروردين مدير کل فرودگاه بين المللي مهرآباد با جمعي از معاونين وروساي ادارات به منظور تبريک سال نو به همکاران فرودگاهي در جمع آنها حضور يافتند .
۱ فروردين ۱۳۹۷
پيام نوروزي مدير کل فرودگاه بين المللي مهرآبادبه منظور فرا رسيدن سال نو به کليه همکاران فرودگاهي
۲۸ اسفند ۱۳۹۶
۱۰ اقدام موثر انجام گرفته از سوي اين اين اداره کل فرودگاه بين الملل مهرآباد در دولت تدبير و اميد به انتشار رسيد.
۲۷ اسفند ۱۳۹۶
فرودگاه مهرآباد با ميراث فرهنگي به منظور هم انديشي در خصوص ارائه خدمات مطلوب گردشگري در فرودگاه مهرآباد بعنوان پر ترافيک ترين فرودگاه کشور وفرودگاه پايتخت مذاکره نمود
۲۶ اسفند ۱۳۹۶
سفرهاي نوروزي در پرترافيک فرودگاه کشور آغاز شد.
۲۶ اسفند ۱۳۹۶
مدير کل فرودگاه بين المللي مهرآباد به پاسخ هايي در خصوص ارتقا خدمات در فرودگاه مهرآباد براي پذيرش مسافرين نوروزي پاسخ داد .
۱۹ اسفند ۱۳۹۶
با توجه به نزديک شدن ايام نوروز مدير کل فرودگاه بين المللي مهرآباد در جلسه کميته تسهيلات با حضور فرماندهاي پليس وسپاه حفاظت ودادستان فرودگاه وکليه روساي ايستگاههاي شرکت هاي هواپيمائي در تهران وهمچنين شرکت هاي هندلينگ کننده وحضور کليه ارگانها وسازمانها نسبت به رعايت موارد ويژه براي ارائه خدمات بهينه به مسافرين نوروزي فرودگاه مهرآباد تشکيل گرديد .