آرشیو خبر آرشیو خبر

۳ تير ۱۳۹۹
تست اصطکاک دوره ايي سطوح پروازي فرودگاه مهرآباد براي استاندارد سازي وايمن سازي انجام گرفت
۲ تير ۱۳۹۹
با ابلاغ هاي جداگانه از سوي رييس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، رييس، دبير و اعضاي شوراي امر به معروف و نهي از منکر منصوب شدند.
۱ تير ۱۳۹۹
معاون اداره کل منابع انساني شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران شرايط و روال جذب امريه در شرکت از ميان دانش آموختگان دانشکده صنعت هوانوردي را تبيين کرد.
۳۱ خرداد ۱۳۹۹
رييس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در پيامي يکم تيرماه سالروز تاسيس اين شرکت را تبريک گفت.
۳۱ خرداد ۱۳۹۹
مديرکل دفتر بازرگاني و سرمايه گذاري شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران گفت: آيين نامه اجرايي ماده 63 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين به عنوان بخشي از درآمدهاي شرکت فرودگاه ها و ناوبري ايران يک طرح پيشنهادي است که پس از بررسي هاي کارشناسانه در کميسيون اقتصادي دولت جهت تصويب به هيات محترم دولت ارايه و پس ازتصويب وجاهت قانوني و اجرايي داشته وبه رقابتي شدن مسيرهاي پروازهاي عبوري منجر خواهد شد.
۲۵ خرداد ۱۳۹۹
با توجه به افزايش تدريجي پروازها در فرودگاه مهرآباد وبازگشت به شرايط عادي اين فرودگاه بمنظور جلوگيري از انتشار ويروس کرونا در محيط فرودگاهي ، دستورالعمل هاي بهداشتي را همچنان ادامه مي دهيم .
۲۴ خرداد ۱۳۹۹
وزير راه و شهرسازي در بازديد از پروژه بهسازي باند اصلي فرودگاه اردبيل تاکيد کرد که با بهره برداري از اين طرح شاهد افزايش ظرفيت و نيز افزايش ايمني فرودگاه خواهيم بود.
۲۴ خرداد ۱۳۹۹
پيرو اولين جلسه دوره اي بهره برداران غرف خدمات تجاري فرودگاه مهرآباد جهت اتخاذ تدابير لازم و همفکري و بررسي راهکارهاي ارتقاي خدمات فرودگاهي ، رونق و بهبود فضاي کسب وکار فرودگاهي امروز اقايي مدير کل بازرگاني وهيات همراه از ترمينالهاي فرودگاه مهرآباد بازديد نمودند
۲۱ خرداد ۱۳۹۹
عضو هيات مديره وراهبر عمليات هوانوردي و معاون عمليات هوانوردي در بازديد از روند اجرايي پروژه هاي عمراني در حوزه هوانوردي فرودگاه مهرآباد بر تسريع در تکميل طرح ها ورعايت استاندراد هاي فرودگاهي تاکيد کردند .
۱۹ خرداد ۱۳۹۹
اولين جلسه از سلسله جلسات دوره ايي بهره برداران غرف خدمات تجاري فرودگاه مهرآباد جهت اتخاذ تدابير لازم بمنظور همفکري و بررسي راهکارهاي ارتقاي خدمات فرودگاهي و بهبود فضاي کسب وکار در شرايط پسا کرونا
۱۸ خرداد ۱۳۹۹
معاون امور زيربنايي سازمان پدافند غيرعامل کشور در ويديوکنفرانس مديران ستادي و فرودگاهي بر تهيه هرچه سريع تر طرح عملياتي پدافند غيرعامل فرودگاه هاي کشور با اولويت مهرآباد و مرکز کنترل فضاي کشور تاکيد کرد.
۱۸ خرداد ۱۳۹۹
اولين جلسه کميته ايمني فرودگاه مهرآباد در سال 99 با موضوع(( بررسي و نحوه کنترل تصادفات در محدوده ايرسايد )) تشکيل شد .