خبر خبر

کنترل پروژه باند 29 چپ در جلسه چهل وهفتم
گزارشي از چهل و هفتمين جلسه کنترل پروژه بهسازي باند ۲۹ چپ فرودگاه بين المللي مهرآباد
چهل و هفتمين جلسه کنترل پروژه با محوريت بررسي برنامه جبراني گروه مشارکت وکنترل مضاعف بر اجراي پروژه مطابق برنامه مصوب تاييدشده

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد، در چهل و هفتمین جلسه کنترل پروژه بهسازی باند ۲۹ چپ با حضور اسفندیاری، عضو هیات مدیره و راهبر عملیات فرودگاهی، مرادی، عضو هیات مدیره و راهبر فرودگاه بین المللی مهرآباد، زحمت کشان، مدیر کل ساخت وتوسعه فرودگاه‌ها، مدیر عامل گروه مشارکت و مدیرعامل شرکت مشاور کارفرما به همراه تعدادی از مسولان ستادی و معاونین و روسای ادارات مرتبط فرودگاه بین‌المللی مهرآباد برگزار شد.

 

این جلسه در ابتدا با ارائه گزارش مشاور کارفرما از روند انجام کار به تفکیک نوع عملیات، وضعیت عملیات اجرایی  و اعلام در صد پیشرفت در عملیات اجرایی آغاز گردید و در خصوص چگونگی اجرای این عملیات بحث وگفتگو شد .از محورهای مهم این گفتگو تاکید بر نظارت و کنترل مضاعف در اجرا و تامین منابع اجرا خصوصا مشتقات قیری و پایبندی به برنامه مصوب بود  وهمچنین بر معرفی مدیر پروژه اجرای زیرساخت روشنایی باند از سوی گروه مشارکت تاکید گردید .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد