خبر خبر

اولين کميته ايمني فرودگاه مهرآباد در سال 1401 با محوريت بررسي فعاليت هاي شرکت خدمات هوايي سامان برگزار شد
اين جلسه به رياست مرادي عضو هيات مديره و راهبر فرودگاه مهرآباد به بررسي حوادث و رويدادهاي حوزه هندلينگ فرودگاه مهرآباد و با حضور مدير عامل و تيم مديريتي شرکت هندلينگ سامان و نيز معاونين فرودگاه مهرآباد و رئوساي ادارات مرتبط تشکيل گرديد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه مهرآباد :در این جلسه ضمن ریشه یابی علل و عوامل بروز رویدادها در اپرون مهرآباد، عملکرد این شرکت هندلینگ از حیث سیاست‌های سازمانی، عوامل انسانی و عوامل فنی، مورد بررسی و مداقه قرار گرفت.

فرسودگی شغلی پرسنل سامان از دیگر مواردی بود که طی این جلسه بحث و بررسی شد.

برنامه‌ نوسازی تجهیزات زمینی و نظارت مضاعف بر ایمنی تجهیزات موجود در حوزه مسائل فنی و تغییر در برنامه آموزشی و اصلاح نظام جبران خدمات پرسنل سامان در حوزه عوامل سازمانی و انسانی از دیگر موضوعاتی بودند که مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفتند.

شرکت خدمات هوایی سامان، به عنوان یکی از سه شرکت هندلینگ کننده در فرودگاه مهرآباد، بیشترین سهم خدمت رسانی به شرکت های هواپیمایی مستقر در فرودگاه مهرآباد را به خود اختصاص داده است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد