خبر خبر

گزارشي از چهل چهارمين جلسه کنترل پروژه بهسازي باند ۲۹ چپ فرودگاه مهرآباد
به گزارش روابط عمومي فرودگاه بين المللي مهرآباد در چهل چهارمين جلسه کنترل پروژه بهسازي باند ۲۹ چپ با حضور اسفندياري، عضو هيات مديره و راهبر عمليات فرودگاهي، مرادي عضو هيات مديره و راهبر فرودگاه بين المللي مهرآباد،صفي نيا مدير کل اداره کل تجهيزات وسامانه هاي فرودگاهي، زحمتکشان مديرکل عمران و توسعه فرودگاهي، داودي دانا مدير ايمني شرکت مدير عامل گروه مشارکت ومشاور کارفرما به همراه تعدادي از مسولان ستادي و معاونين فرودگاه بين‌المللي مهرآباد برگزار شد.

گزارشی از جلسه

ارائه گزارش  گروه مشاور کارفرما از روند انجام کار،  وضعیت عملیات اجرایی و درصد پیشرفت بخش های مختلف پروژه

 تاکید بر برنامه ریزی برای اجرای برنامه زمانبندی مصوب اصلاحی و تاکید بر پیگیری گروه مشارکت جهت مهیاسازی تجهیزات مورد نیاز جهت انجام عملیات پخش آسفالت پلیمری در شب

ارایه گزارش مدیر کل تجهیزات وسامانه های فرودگاهی از عملیات نصب سیستم روشنایی باند ۲۹ چپ

تاکید اسفندیاری بر پایان عملیات اجرایی بهسازی مطابق برنامه زمانبندی و اشاره به اینکه در تاریخ تعیین شده هیچگونه تجدید نظری وجود ندارد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد