خبر خبر

ساماندهي هواپيماهاي زمينگير در فرودگاه مهرآباد
سومين جلسه کميته ساماندهي هواپيماهاي زمين‌گير، به ميزباني مهرآباد به منظور شناسايي ومديريت هواپيماهاي اسقاطي وزمينگير فرودگاه مهرآباد تشکيل شد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد : کمیته ساماندهی هواپیماهای زمین‌گیر در مرکز حمایت و هدایت تحقیقات هوانوردی، با هدف جابجایی، بهره‌برداری و ارزش آفرینی از هواپیماهای زمین‌گیر با حضور خواست خدایی فرمانده بسیج شرکت فرودگاهها ورئیس کمیته و الهی نیا قائم مقام مدیر کل فرودگاه مهرآباد  ودیگر اعضای کمیته تشکیل شده است.

بعد از جلسه از موقعیتهای پارک هواپیماهای اسقاطی وزمینگیر در فرودگاه مهرآباد به منظور شناسایی ومطالعه موقعیت وارزیابی وهواپیماها بازدید به عمل آمد .

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد