خبر خبر

قرباني مدير هسته گزينش شرکت فرودگاه ها شد
با ابلاغي از سوي معاون وزير و دبير هيات مرکزي گزينش وزارت راه و شهرسازي، حشمت اله قرباني به عنوان عضو و مدير هسته گزينش شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، مهدی عبوری در این ابلاغ آورده است: «پیرو نامه 1265/56/د مورخ 19/9/98 و با عنایت به موافقت هیات محترم عالی گزینش طی نامه شماره 1949/2 مورخ 10/4/99 و در اجرای بند 2 ماده 9 قانون گزینش کشور به عنوان عضو و مدیر هسته گزینش شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران منصوب می شوید.

توفیق جنابعالی را در اجرای قانون گزینش کشور بویژه وظایف مقرر در ماده 10 و 11 قانون مذکور و سایر وظایف محوله با همکاری سایر اعضا از خداوند متعال خواستارم.»

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط