خبر خبر

افزايش 34 درصدي پروازهاي مهرآباد در خرداد ماه
در خرداد ماه در فرودگاه مهرآباد با 8هزارو 733 نشست وبرخاست 856هزارو 752 مسافر جابه جا شده است

به گزارش روابط عمومی مرادی عضو هیات مدیره وراهبر فرودگاه بین المللی مهرآباد گفت ، در خرداد  ماهه سال 99  بیش از 8هزار و 733 نشست وبرخاست حدود 856 هزارو  و 752 مسافردر فرودگاه مهرآباد جابه جا شده اند

وی گفت : شایان ذکر است  با توجه به شرایط کنونی انتشار ویروس کرونا در خرداد ماه نسبت به همین ماه در سال گذشته 16درصد  کاهش در نشست وبرخاست و42 درصد کاهش  در جابه جایی مسافر داشته ایم .

راهبر فرودگاه مهراباد گفت : 6هزارو 85 تن بار در خرداد ماه در مهرآباد  جابه جا شده است ولیکن نکته قابل توجه این می باشد که افزایش پرواز قابل توجهی در فرودگاه مهرآباد در خرداد ماه نسبت به ماه گذشته  اتفاق افتاد در نشست وبرخاست نسبت به اردیبهشت 34درصد افزایش پرواز داشته ایم که با توجه به این افزایش پرواز حدود 35درصد افزایش مسافر نیز در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه شاهد بودیم

مرادی در پایان گفت : تلاشهای این فرودگاه برای افزایش رضایتمندی برای خدمترسانی به مسافران ادامه خواهد داشت و بیش از پیش برای افزایش روزافزون کیفیت خدمات و ایجاد رضایت در مسافران خصوصا در شرایط کنونی با رعایت پرتکل های بهداشتی تلاش خواهیم کرد.

 

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد