خبر خبر

سرهنگ حجازي فرمانده پليس فرودگاه بين المللي مهرآباد شد .
مراسم توديع ومعارفه فرمانده پليس فرودگاه بين المللي مهرآباد با حضور سردار مهري فرمانده پليس فرودگاههاي کشور برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد : مراسم تودیع ومعارفه با حضورسردار مهری  فرماندهی پلیس فرودگاههای کشور ومرادی عضو هیات مدیره وراهبر فرودگاه بین المللی مهرآباد وسلمانپور فرماندهی سپاه حفاظت فرودگاه مهرآباد ودیگر مقام های لشکری وکشوری برگزار گردید

در ابتدای جلسه مرادی راهبر فرودگاه بین المللی مهراباد از تعامل وهمکاری پلیس فرودگاه بین المللی مهرآباد در سال گذشته که اقدامات امنیتی وحفاظتی تاثیر گذاری انجام گردید تشکر وقدردانی نمود وگفت تعامل وهمکاری پلیس وسپاه در فرودگاه بزرگ وپر ترافیک مهرآباد سهم بسیار مهمی از برقراری امنیت وآرامش در فرودگاه را رقم می زند واین مهم با فرماندهی سرهنگ جعفری مرام در دوران فرماندهی پلیس مهرآبادوپرسنل تحت امرش  موجب برقراری نظم وآرامش خاطر مسافرین وبرقرای امنیت در اماکن فرودگاهی شده است وحال که به افتخار بازنشستگی نائل آمده است برای ایشان آرزوی سلامتی وسعادت داریم .

سردار مهری درادامه  این مراسم از تعامل وهمدلی کلیه نیروهای خدمت رسان در فرودگاه مهرآباد تشکر وقدردانی نمود وگفت اتحاد وهمبستگی در تیمهای خدمات رسان فرودگاهی در شرایط کنونی که جامعه دستخوش شرایط ویژه ناشی از انتشار بیماری کرونا است همیاری بیشتری می طلبد وخوشبختانه در صنعت هوانوردی که بیشترین خسارت را از این خورده است با تعامل کلیه واحدها توانست دوام آورده وتقریبا به شرایط قبل بازگردد اما عواقب این معضل همچنان با ماست وما باید در کنار هم وبا هم بتوانیم در فرودگاه مهم وتاثیر گذار وپر ترافیک مهراباد فرصت احیا وبازگشت به شرایط مطلوب را مهیا سازیم .

فرماندهی پلیس فرودگاههای کشور با تاکید بر اینکه ما خدمتگذار صادق وامین نظام جمهوری اسلامی ایران ومردم ایران اسلامی هستیم گفت : ساماندهی معضلات احتمالی  که فرودگاه را در ارائه خدمات بهینه یاری می رساند مانند ساماندهی مسافر کش های غیر مجاز ، کنترل درب های متعدد ورودی وخروجی مهرآباد ، ساماندهی تردد های غیر مجاز در سطوح پروازی ، حل عدم تطابق های مخاطره انگیز امنیتی ، ومحافظت از اماکن وتاسیسات فرودگاهی از ماموریتهای مهم فرماندهان پلیس در کلیه فرودگاهها خصوصا مهرآباد می باشد و  وظیفه همکاران امنیتی وانتظامی حمایت ویاری فرودگاهها در این امر می باشد.

در پایان حکم مسئولیت رضا حجازی  قرائت و  از زحمات جعفری مرام تشکر وقدردانی شد  .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد