خبر خبر

مهرآباد در 10 ماهه سال جاري 12 ميليوني شد
در10 ماه سال 98، فرودگاه مهرآباد با بيش از 12 ميليون مسافر با 103 هزار669 پرواز رکودار پر ترافيک ترين فرودگاه کشور است .

در10 ماه سال 98،  فرودگاه مهرآباد با بیش از 12 میلیون مسافر با 103 هزار669 پرواز رکودار پر ترافیک ترین فرودگاه کشور است .

 

به گزارش روابط عمومی مرادی راهبر فرودگاه بین المللی مهرآباد گفت ، در 10 ماهه سال 98 بیش از 103 هزار و 669 نشست وبرخاست حدود 12 میلیون و 360 هزار  مسافر وبیش از 86 میلیون و70 هزار کیلوگرم بار در مهرآباد جابه جا شده است .

وی گفت : شایان ذکر است در دی ماه نیز  بیش از 10هزارو 538 پرواز 1میلیون و250 مسافر را جابه جا نموده است که نسبت به همین ماه در سال گذشته 2درصد افزایش در نشست وبرخاست و3درصد افزایش در جابه جایی مسافر داشته ایم

تلاشهای این فرودگاه برای افزایش ظرفیت خود برای خدمترسانی به مسافران ادامه خواهد داشت و بیش از پیش برای افزایش روزافزون کیفیت خدمات و ایجاد رضایت در مسافران تلاش خواهیم کرد.

 

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد