خبر خبر

قائم مقام مدير کل فرودگاه بين المللي مهرآباد معرفي شد.
برنامه ريزي ،ساماندهي ‌، بکارگيري و هدايت و کنترل از جمله مهمترين ظرفيت مديريتي است که در صورت اجرا درست وبهنگام تک تک آنها برنامه هاي استراتژيک فرودگاه مهرآباد کاملتر و منسجم تر خواهد شد.

 

برنامه ریزی ،ساماندهی ‌، بکارگیری و هدایت و کنترل از جمله مهمترین ظرفیت مدیریتی است که در صورت اجرا درست وبهنگام تک تک آنها برنامه های استراتژیک  فرودگاه مهرآباد کاملتر و منسجم تر خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین الملی مهرآباد : جلسه معارفه محمد الهی نیا قائم مقام مدیر کل فرودگاه مهرآباد  با حضور کلیه معاونین و روسای ادارات اداره کل برگزار گردید، در این معارفه مرادی راهبر فرودگاه بین المللی مهرآباد در ابتدا ضمن تشکر از تلاش تیمی و هماهنگ کلیه مسئولین فرودگاه مهرآباد گفت: در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد روزها و شبهای پرکاری در کنار شما همکاران تجربه نمودم و از تک تک شما عزیزان به خاطر تعامل و همدلی در انجام امور تشکر و قدر دانی می نمائیم.

ایشان تاکید نمود مدیریت در فرودگاه مهرآباد بر مبنای کار تیمی است و در مهرآباد انجام گسترده فعالیتهای شبانه روزی فرصت تفکر و ترسیم استراتژی  بهتر را از مسئولین مهرآبادسلب خواهد نمود، لذا برای اجرای بهتر استراتژی های توسعه ایی مهرآباد تصمیم گرفته شده است تا تیمی جدا از سیستم عملیاتی واجرایی به امور توسعه ایی فرودگاه مهرآباد را طرح ریزی، بررسی وتصویب نماید .

وی تاکید نمود تفکر برای ارائه برنامه و پیگیری استراتژی های فرودگاهی همراه با سیستم عملیاتی و اجرائی مهرآباد برای استاندارد سازی خدمات است.

مرادی گفت: الهی نیا در کنار تک تک همکاران فرودگاه مهرآباد مسیر توسعه ایی هر بخش از فرودگاه مهرآباد را با سیستم های اجرائی همان واحد پیش خواهد برد و باتوجه به ابلاغیه انتصاب ایشان که قبلاً مفصل به آن پرداخته ایم باید همه آن موارد ذکر شده در ابلاغشان را به برنامه اجرائی در مهرآباد تبدیل نماید.

 الهی نیا در ابتدا گفت بیش از همه از این خوشحالم که بعد از 7 سال به جمع مهرآبادی ها  بازگشته ام و در اینجا از همگان دعوت می کنم  تا با هم و در کنار هم تلاش نمائیم تا استانداردهای روز دنیا را بتوانیم در مهرآباد پیاده سازی کنیم ودر این راه باید تلاش نمائیم مفاهیم را به ابزاری برای رسیدن به استاندارد تبدیل نمائیم و با ترسیم برنامه های آتی مهرآباد را حتی شده یک گام جلوتر از این چیزی که وجود دارد پیش ببریم و با همکاری و تعامل و کار تیمی برنامه های توسعه ایی را ترسیم نمایم زیرا تیم مدیریتی مهرآباد سرمایه ایی عظیم از منابع انسانی غنی می باشد.

در پایان مرادی با تقدیم ابلاغ محمد الهی نیا به عنوان جانشین و قائم مقام مدیر کل فرودگاه بین المللی مهرآباد شروع به کار رسمی ایشان را اعلام نمود.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد