خبر خبر

مدير ايمني فرودگاه مهرآباد منصوب شد.
در راستاي برنامه ها و سياست هاي استقرار سيستم مديريت ايمني در فرودگاه بين المللي مهرآباد آرشام کمري به عنوان مدير ايمني منصوب شد.

در راستای برنامه ها و سیاست های استقرار سیستم مدیریت ایمنی در فرودگاه بین المللی مهرآباد آرشام کمری به عنوان مدیر ایمنی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد بر اساس ابلاغ محمد الهی نیا مدیر ایمنی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوائی ایران آرشام کمری به عنوان مدیر ایمنی پر ترافیک ترین فرودگاه کشور منصوب شد.

در جلسه معارفه مدیر ایمنی فرودگاه مهرآباد محمد الهی نیا ضمن معرفی مدیر ایمنی جدید گفت: هماهنگی ، همکاری و تعامل سازنده با کلیه بخش ، نسبت به انجام وظایف مربوط و همچنین تعامل تخصصی با دفتر مدیریت ایمنی شرکت از اصول اولیه وظایف مدیر ایمنی در فرودگاهها می باشد.

الهی نیا تاکید کرد اجرای فرآیند ها ورویه کاری در جهت حفظ و استمرار سیستم مدیریت ایمنی در فرودگاه و همچنین تجزیه و تحلیل اطلاعات ایمنی و پایش مستمر شاخص ها و ارائه گزارش و راهبری کمیته ایمنی (ASC) برای کمک به انجام ممیزی ها و پیاده سازی ایمنی باید در دستورکار مدیر ایمنی قرار بگیرد و باید فرآیند داکیومنت  9859 را در فرودگاه عملیاتی نماید.

الهی نیا تاکید نمود در فرودگاه پر ترافیک مهرآباد مدیر ایمنی در واقع مشاوری امین برای کلیه واحد ها و ادارات می باشد.

در ادامه مرادی راهبر فرودگاه بین المللی مهرآباد گفت: انتخاب مدیر ایمنی از کارکنان فرودگاه مهرآباد یک لازم واجب بود ، تا کسی انتخاب شود که در مهرآباد کار نموده و جنس مخاطرات فرودگاه را از نزدیک لمس نموده باشد . لذا انتخاب آرشام کمری یک انتخاب اصلاح برای پیشبرد اهداف ایمنی اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد هست.

وی بیان نمود اتفاق خوب در فرودگاه مهرآباد حضور آقای الهی نیا می باشد که با تجربیات ایشان می توانیم اهداف ایمنی مهرآباد را پیگیری و به نتیجه مطلوب نزدیک نمائیم و با یاری کلیه همکاران در مهرآباد این مسیر مرتفع گردد.

در پایان ابلاغ آرشام کمری بعنوان مدیر ایمنی فرودگاه مهرآباد در جمع مسئولین مهرآباد تقدیم گردید.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد