خبر خبر

برگزاري سومين نشست عمليات زمستاني فرودگاه مهرآباد
اين جلسه با حضور مديران ستادي وفرودگاه مهرآباد ، فرماندهان نظامي و انتظامي ، روساي ايستگاههاي شرکت هاي هواپيمايي و نمايندگان نهادهاي مستقر در فرودگاه مهرآباد صبح امروز برگزار شد.

این جلسه با حضور مدیران ستادی وفرودگاه مهرآباد ، فرماندهان نظامی و انتظامی ، روسای ایستگاههای شرکت های هواپیمایی و نمایندگان نهادهای مستقر در فرودگاه مهرآباد  صبح امروز برگزار شد.

در آغاز جلسه ، صفی نیا مدیر کل فرودگاه بین المللی مهراباد ضمن خیر مقدم وتشریح  عملیات برف روبی در فرودگاه مهرآباد وظایف بخش های مختلف عملیات ووظایف واحد ها وقسمت های مختلف خدمت رسان ودستورالعمل عملیات زمستانی را تشریح کرد وگفت : سطوح پروازی، مسیرهای دسترسی، اپرون های باری و مسافری وسرویس رود ها وهمچنین  فضاهای مقابل ترمینالها وخیابانهای اطراف و نحوه انتقال بار به هواپیما وبرعکس در عملیات زمستانی  بررسی  شدند تا عملیات پیش رو تحت مدیریت یکپارچه وبه بهترین نحو ممکن  انجام گردد.

وی همچنین در ادامه برای نظم وسرعت در عملیات برف روبی  مناطق از پیش تعیین شده برای عملیات دیایس وبرف روبی وهمجنین موقعیتهای مناسب پارک را اعلام  وبرای استقرار تجهیزات و نحوه عملکرد عملیات برف روبی و هماهنگی وتعامل سازمانی برای ارائه مانور عملیات زمستانی مهرآباد در آذر ماه را اعلام نمود  تا آمادگی بخش های مختلف این مجموعه برای فعالیت در زمان بارش ها سنجیده شود.

در این جلسه دستورالعمل عملیات زمستانی فرودگاه مهرآباد در جمع بیان وکلیه موارد این دستورالعمل بررسی گردید این دستورالعمل اقدامات عملیاتی ومدیریتی به منظور ساماندهی ، قانون مندی ، هماهنگی ونهادینه شدن عملیات زمستانی جهت ارتقا سطح ایمنی فرودگاه در شرایط نامناسب جوی را معرفی نمود .

صفی نیا گفت : بزودی ممیزی سازمان هواپیمائی کشوری از امکانات وتجهیزات زمستانی با تاکید بر رعایت دستورالعملها انجام می گیرد .

صفی نیا در پایان با تاکید بر همدلی وهماهنگی وتعامل کلیه واحد های خدمت رسان برای برقراری پروازهای ایمن واستاندارد زمستانی در راستای ارائه خدمات بهتر به مسافرین ومراجعین فرودگاهی از همگان تشکر وقدردانی نمود .

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد