خبر خبر

اظهار همدردي با خانم فرنوش محسني
در کمال ناراحتي، با خبر شديم سرکار خانم فرنوش محسني ؛ همکار گرامي شاغل در اداره کل فرودگاه بين المللي مهرآباد ورئيس امور اداري در غم از دست دادن پدر بزرگ گراميشان به سوگ نشسته اند.

 

در کمال ناراحتي، با خبر شديم سرکار خانم فرنوش محسنی ؛ همکار گرامي شاغل در اداره کل فرودگاه بین المللی مهرآباد ورئیس امور اداری  در غم از دست دادن پدر بزرگ  گراميشان به سوگ نشسته اند.

ضمن ابراز همدردی، مصیبت وارده را به ایشان تسلیت میگوییم و از درگاه خداوند مهربان براي آن سفر كرده آمرزش و براي يازماندگان صبر و آرامش آرزو مي كنيم.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد