خبر خبر

کابين برج مراقبت مهرآباد نوسازي وبهسازي مي شود
کابين برج مراقبت فرودگاه مهرآباد بمدت 40 روز بهسازي و نوسازي مي شود وتا بهسازي کامل هدايت پروازهاي اين فرودگاه از برج قديم انجام مي گيرد

کابین برج مراقبت فرودگاه مهرآباد بمدت 40 روز بهسازی و نوسازی می شود وتا بهسازی کامل  هدایت پروازهای این فرودگاه از برج قدیم انجام می گیرد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد به نقل از صفی نیا مدیر کل فرودگاه مهرآباد گفت: صبح روز یکشنبه 12 آبان ماه پروژه بهسازی و نوسازی کابین برج مراقبت آغاز گردید.

صفی نیا تآکید نمود با توجه به بهسازی و نوسازی برج مراقبت مهرآباد دردو  هفته گذشته ارائه سرویس کنترل ترافیک هوایی جهت پروازهای فرودگاه مهرآباد از هر دو برج به صورت موازی در حال ارائه بود که در صورت رضایت بخش بودن ارائه سرویس در برج قدیم با رعایت استاندارد های لازم انجام گیرد .

صفی نیا گفت : که از ابتدای این طرح پایش موازی پروازها همزمان  در هر دو برج انجام می گرفت ، اکنون در آغاز این هفته در برج جدید امکان سرویس دهی قطع و مکان در اختیار واحد بهسازی ساختمان قرار گرفت تا عملیات بهسازی کابین برج آغاز گردد.

وی بیان نمود از ماههای گذشته بهسازی و نوسازی برج مراقبت آغاز و اکنون طبقه 9و8 باقی مانده است که با تدابیر استاندارد این مهم نیز امروز 12 آبان ماه 98 کلید خورد و تا 40 روز آینده دستورالعملهای لازم جهت برنامه ریزی برای بهره برداری در زمان مقرر به پیمانکاران و ناظران داده شده است.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد