خبر خبر

نصب تابلوهاي هوشمند اعلام ظرفيت پارکينگ هاي خودرويي
ظرفيت پارکينگهاي فرودگاه بين المللي مهرآباد در ورودي خيابانهاي اين فرودگاه مشخص مي گردند

ظرفیت پارکینگهای فرودگاه بین المللی مهرآباد در ورودی خیابانهای این فرودگاه مشخص می گردند

به گزارش روابط عمومی ، به نقل از صفی نیا مدیر کل فرودگاه مهرآباد گفت : جهت ارتقاء خدمات فرودگاهی و استاندارد سازی ارئه خدمات 2 دستگاه تابلو اعلام ظرفیت پارکینگ ها در ورودی خیابانهای مهراباد  در ابتدای خیابان معراج و همچنین ورودی فرودگاه از مخصوص نصب گردید.

وی گفت با توجه به اینکه روزانه بیش از 10 هزار  خودرو در فرودگاه مهرآباد تردد مینمایند جهت اطلاع مسافرین از ظرفیت پارکینگ های ترمینالی 2،1 و همچنین 6و 4 این مهم انجام گردیده است.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد