خبر خبر

افزايش 10 هزار مترمربع فضاي سبز مهرآباد / بهبود وضعيت فضاي سبز
بررسي تاًثير فضاي سبز بر ارتقاي کيفيت خدمات فرودگاهي و زيبايي بصري در مسير تردد مسافرين و مراجعين که نقش به سزائي در امر زيست محيطي ، بازده اکولوژيکي و مقابله با تاًثير کاهش آلودگي و افزايش رطوبت خصوصاً در محاوط فرودگاهي دارد ، بر آن شد تا در خصوص بهبود وضعيت فضاي سبز تدابير مناسب با مطالعات علمي در مهرآباد در نظر گرفته شود.

بررسی تاًثیر فضای سبز بر ارتقای کیفیت خدمات فرودگاهی و زیبایی بصری در مسیر تردد مسافرین و مراجعین که نقش به سزائی  در امر زیست محیطی ، بازده اکولوژیکی و مقابله با تاًثیر کاهش آلودگی و افزایش رطوبت خصوصاً در محاوط فرودگاهی دارد ، بر آن شد تا در خصوص بهبود وضعیت فضای سبز تدابیر مناسب با مطالعات علمی در مهرآباد در  نظر گرفته شود.

صفی نیا مدیر کل فرودگاه مهرآباد گفت : خوشبختانه در چند سال گذشته طرح بررسی و ارزیابی فضای سبز در دستور مطالعه قرار گرفت و با به کار گیری مطالعات کارشناسان فضای سبز در فرودگاه مهرآباد اقدامات شایسته ای در خصوص  بهبود وضعیت فضای سبز انجام گرفته است.

وی گفت 35 هکتار زمین جهت فضای سبز وجزایر بین دوباند که همگی مشمول خدمات فضای سبز می باشند در فرودگاه مهرآباد وجود دارد  که 28 هکتار آن در ایر ساید و 7 هکتار در لند ساید می باشد.

وی گفت مسئله زیست محیطی ایجاد فضای سبز در فرودگاه مهرآباد از چند سال گذشته مورد توجه خاص قرار گرفته است  و از سال 97 تا کنون 10 هزار متر مربع فضای سبز مهرآباد افزایش یافته است . البته علاوه بر افزایش فضای سبز در محاواط فرودگاه مهرآباد اقداماتی صورت گرفته است که منجر به بهبود وضعیت فضای سبز مهرآباد شده است  از جمله بیش از  85 %  مکانیزه کردن سیستم آبیاری به منظور جلوگیری از هدر رفت آب مصرفی و همچنین کاهش  به کارگیری نیروی انسانی ، و اصلاح کاشت گلهای فصلی متناسب با آب و هوای تهران و خصوصاً فرودگاه مهرآباد اقدامات مناسبی در خصوص بهبود فضای سبز بوده است

صفی نیا در پایان گفت : حدود 22 هزاراصله درخت و درختچه در فرودگاه مهرآباد وجود داردکه اکنون این فرودگاه از فضای سبز قابل قبولی برخوردار می باشد .

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد