خبر خبر

مراقبت پرواز مهرآباد زيره ذره بين مميزي شرکت فرودگاههاي کشور
دستورالعمل ها ، ساختارسازماني ، آموزش و رويه هاي کاري و تجهيزات ارتباطي و نظارتي در حوزه مراقبت پرواز فرودگاه مهرآباد به منظور ارائه خدمات ايمن و استاندارد مميزي مي شود

دستورالعمل ها ، ساختارسازمانی ، آموزش و  رویه های کاری و تجهیزات ارتباطی و نظارتی در حوزه مراقبت پرواز فرودگاه مهرآباد به منظور ارائه خدمات ایمن و استاندارد ممیزی می شود

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد : چک دوره ایی  کارشناسان ستادی از کلیه سیستم ها ودستوالعملهای مراقبت پرواز امروز با حضور داوودی دانا معاون مدیر کل مراقبت پرواز وفرامرز پور رئیس اداره بازرسی مراقبت پرواز شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران انجام گردید .

این اقدام به منظور برسی و ممیزی دستورالعمل ها، ساختار سازمانی ، آموزش و رویه کاری و تجهیزات ارتباطی و نظارتی درحوزه مراقبت پرواز و (برج و اپروچ ) مهرآباد  در راستای استاندارد سازی و بروز رسانی ممیزی سالیانه انجام می گردد .

 

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد