خبر خبر

آمار مسافر وپرواز مهرآباد در چهار ماهه اول سال 98
در چهار ماه اول سال 98 حدود 5 مليون مسافر با 41 هزار پرواز در فرودگاه مهرآباد جابه جا شده اند.

در چهار ماه اول سال 98 حدود 5 ملیون مسافر با 41 هزار پرواز در فرودگاه مهرآباد جابه جا شده اند.

به گزارش روابط عمومی بین المللی فرودگاه مهرآباد صفی نیا مدیر کل فرودگاه گفت : با تلاش برای برقراری به موقع و ایمن پروازها  در فرودگاه بین المللی مهرآباد  در چهار ماه اول سال 98 با 40 هزار و 852 پرواز حدود 4 میلیون 839 هزار مسافر در این چهار ماه در فرودگاه مهرآباد جابه جا شده اند .

وی گفت در تیر ماه حدود 10 هزار305 پرواز انجام گرفته است که با این تعداد نشست و برخاست 1 میلیون و 200 مسافر جابه جا شده اند.وبا این تعداد پروازسهم نشست وبرخاست  فرودگاه مهرآباد نسبت به کل فرودگاههای کشور  03/28 در صد است و رتبه نخست در اعزام و پذیرش وهمچنین انتقال مسافر را به عنوان پر ترافیک ترین فرودگاه کشور دارد   و تلاش این فرودگاه برای افزایش ظرفیت برای خدمت رسانی بهتر  ادامه دارد.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد