خبر خبر

طرح چالش هاي امنيتي فرودگاه مهرآباد در شوراي تامين استان
هشتمين جلسه کميسيون حفاظت از اماکن و تاسيسات شوراي تامين استان تهران به منظور بررسي طرح حفاظتي و امنيتي فرودگاه بين المللي مهرآباد در سالن هتل ترانزيت فرودگاه بين المللي مهرآباد

 

هشتمین جلسه کمیسیون حفاظت از اماکن و تاسیسات شورای تامین استان تهران به منظور بررسی طرح حفاظتی و امنیتی فرودگاه بین المللی مهرآباد در سالن هتل ترانزیت فرودگاه بین المللی مهرآباد ،  با حضور معاون امنیتی استاندار ، پلیس پیشگیری ناجا ، اداره امنیت و عملیات فاتب ، قرارگاه ثارالله ، نماینده اطلاعات ، نیروی هوائی ، حراست شهرداری ، فرمانداری تهران ، قوه قضاییه ، مدیر کل فرودگاه مهرآباد ، فرمانده پلیس و سپاه حفاظت مهرآباد با محوریت بررسی طرح دستورالعمل حفاظتی و امنیتی مهرآباد تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه مهرآباد : بررسی پیش آمدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ کلیه ارگانهای امنیتی، انتظامی و خدماتی در جهت پیشگیری و مقابله با مسائل در دستورکار قرارگرفت. در این نشست ضمن بررسی صورتجلسه و مصوبات جلسه قبل به مسائل جدید پرداخته شد و در خصوص توصیه و منع موجود و پیش بینی تحولات در حوزه امنیتی ، و انتظامی گزارشات کاملی ارائه گردید.

احسان اشرفی معاون امنیتی استانداری به عنوان رئیس جلسه گفت : این شورا به منظور بررسی دستورالعملهای امنیتی دستگاههای اجرائی استان تشکیل می گردد و امروز نیز به منظور بررسی طرحهای اجرائی به منظور برقراری ایمنی و امنیت در فرودگاه مهرآباد به عنوان یکی از حساس ترین نقاط امنیتی تهران به گفت و گو نشستند .

ایشان گفت فرودگاه مهرآباد به دلیل موقعیت اجتماعی حساس همواره یکی از اهداف اصلی تروریست ها و خرابکارها برای ضربه زدن میباشد به همین منظور،  این موقعیت سرزمینی حساس پیوسته باید رصد و امنیت آن چون گذشته تأمین گردد .

صفی نیا مدیرکل فرودگاه مهرآباد طی گزارشی به شورا در خصوص اقدامات امنیتی و حفاظتی فرودگاه مهرآباد گفت : خوشبختانه اقدامات خوبی در فرودگاه مهرآباد با همدلی و تعامل فرودگاه و سپاه حفاظت و نیروی انتظامی انجام گرفته است اما مسائل و مشکلاتی وجود دارد که در راستای برقراری امنیت ،  تعامل و همکاری بیشتر در سطوح بالاتر را میطلبد .

ایشان در خصوص شناسائی گلوگاههای امنیتی و حفاظتی در فرودگاه مهرآباد گفت که کمیته امنیتی فرودگاه به این موارد  واقف و در این خصوص مکاتبات لازم را انجام داده است .اکنون برای رسیدن به مطلوب واقعی و تأمین صددرصدی امنیت باید این مسئله که بعنوان  چالشهای انتظامی و امنیتی در مهرآباد مطرح شده است در سطح بالاتر حل و فصل گردد و اما در اینجا از رئیس جلسه و کلیه ارگانها خواهشمندیم که در این خصوص مهرآبادرا یاری و همکاری نمایند.

صفی نیا در پایان گفت : تعامل و همدلی در رفع موانع امنیتی در فرودگاه مهرآباد خوشبختانه در بین کلیه واحدهای امنیتی و حفاظتی مستقر در فرودگاه مهرآباد برقرار است. در پایان جلسه با طرح موارد قابل بررسی و پیشگیری در خصوص تأمین امنیت در فرودگاه مقررشد طی نامه ایی رئیس شورای تأمین جهت پیگیری تا وصول نتیجه اقدام نمائید وهرکدام از حاضرین در این جلسه در این خصوص نظرات خود را اعلام نمودند .  

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد