خبر خبر

رضايتمندي از تسهيلات و خدمات فرودگاهي / با ذره بين مسافران ، فرودگاه مهرآبادرصد مي شود
با هدف ارتقاي سطح رضايت مسافران، سامانه مکانيزه پايش رضايتمندي در فرودگاه بين المللي مهرآباد راه اندازي شد ، خروجي 10 روزه اين پايش ، بيش از 75 درصد از مسافرين و مراجعين فرودگاه مهرآباداز سطح کيفيت خدمات فرودگاهي ابراز رضايت کردن.

 

با هدف ارتقای سطح رضایت مسافران، سامانه مکانیزه پایش رضایتمندی در فرودگاه بین المللی مهرآباد راه اندازی شد ، خروجی 10 روزه این پایش ، بیش از 75 درصد  از مسافرین و مراجعین فرودگاه مهرآباداز سطح کیفیت خدمات فرودگاهی ابراز رضایت کردن.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهراباد : نخستین و پیشرو ترین فرودگاه کشور در خصوص راه اندازی سامانه های هدفمند نظرسنجی از ۵ سال پیش تاکنون ، همواره کیفیت خدمات فرودگاهی خود را از مسافرین و مراجعین خود مورد نظرخواهی قرار داده است واین بار نیز با طرحی جدید ودسترسی راحت مسافرین ،  مستقیم نظرات مراجعین ومسافرین را در خصوص ارائه خدمات رصد میکند   

امروز و بعد از گذشت ۵ سال از پیاده سازی اولین سامانه ی نظرسنجی هدفمند فرودگاهی ، فرودگاه بین المللی مهرآباد برآن شده است با کمک گرفتن از توان و دانش داخلی کشور و پیاده سازی جدیدترین سامانه ی نظرسنجی، همانند فرودگاه های تراز اول دنیا کیفیت خدمات خود را مورد آزمایش قرار دهد

سامانه نظرسنجی جدید فرودگاه مهرآباد که برای اولین بار در سطح فرودگاه های کشور وبه صورت آزمایشی  در ترمینال یک فرودگاه مهرآباد در حال پایش نظرات مردمی می باشد با قرار دادن ۱۵ دستگاه ،  رضایت سنجی ثبت نظرات و بازخوردهای مسافران، در نقاط مختلفی همچون سالن عمومی و ترانزیت، کانترهای پذیرش و صدور کارت پرواز، واحد اطلاعات، نمازخانه ها، رستورانها و فروشگاهها و...، در ترمینال یک فرودگاه مهرآباد، عملیاتی گردیده است .

هدف از اجرای این طرح، پایش و اندازه‌گیری سطح رضایت مسافران و نهایتا شناسایی و بهبود نقاط قوت و ضعف در حوزه خدمت رسانی فرودگاهی و همچنین ارزیابی نحوه ارائه خدمات همسو با نظرسنجی کیفیت خدمات فرودگاهی (ASQ) می باشد. که ارزیابی  به صورت لحظه ای نیز در پنل قابل مشاهده و بررسی میباشد.

شایان ذکر است که اين سامانه، بزودی در سایر ترمینالهای فرودگاه مهر آباد راه اندازی خواهد شد؛ طبیعتا این سامانه میتواند در راستای مقوله مشتری مداری و مشتري گرايي در بازار رقابت جهاني، تکریم مسافران و افزایش رضایتمندی آنها، کمک شایانی را به حوزه فرودگاهی ارائه نماید.این طرح با مشارکت فرودگاه مهراباد وشرکت فراز وفنون در حال انجام می باشد .

 

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد