خبر خبر

انتصاب فرمانده بسيج فرودگاه مهرآباد
آقاي محمد اکبري به عنوان فرمانده پايگاه بسيج فرودگاه بين المللي مهرآباد معرفي شد.

آقای محمد اکبری به عنوان فرمانده پایگاه بسیج فرودگاه بین المللی مهرآباد معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد طی مراسمی با حضور صفی نیا مدیر کل وخواست خدایی فرمانده بسیج شرکت فرودگاهها و ناوبری هوائی ایران محمد اکبری به عنوان فرمانده بسیج پایگاه مهرآباد  معرفی شد.

در این نشست که با حضور تنی چند از همکاران بسیج ستاد برگزار گردید در خصوص عملکرد بسیج وراهکارهای انجام فعالیت های جهادی در پیشبرد اهداف سازمانی وهمچنین برنامه های آتی این حوزه بحث وتبادل نظر شد .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد