خبر خبر

يادآوري پرواز شهداي 655 در فرودگاه بين المللي مهرآباد
امروز در ساعت 10:22 دقيقه پرواز شماره 655 به مقصد بندر عباس از بلندگوهاي اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد پخش شد .

امروز در ساعت 10:22 دقیقه پرواز شماره 655 به مقصد بندر عباس از بلندگوهای اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد پخش شد .

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد : امروز 12 تیر ماه راس ساعت انجام پرواز شماره655 به مقصد بندر عباس در ساعت 10:22 به منظور بزرگداشت یاد  خاطره این شهیدان ، از  اطلاعات پرواز ترمینالهای فرودگاه مهرآباد اعلام گردید و کلیه مسافران در داخل ترمینالها به احترام این مسافرین بی گناه دست به سینه ایستادند تا بار دیگرتاریخ سنگدلی مدافعین به اصطلاح حقوق بشر را  یادآوری نمایند ا ین پاسداشتها علاوه بر اینکه حرکت کوچکی برای التیام دل بازماندگاه وفریاد مظلومیت 290 مسافر بی گناه  است، یاد و خاطره شهدای بیگناه این پرواز که هدف اثابت موشک ناجوانمردانه قرار گرفتند را پاس داشته ایم

در ضمن این اعلام همزمان در ساعت مقرر از کلیه فرودگاههای سراسر کشور پخش گردید .

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد