خبر خبر

تقدير رئيس سازمان هواپيمائي کشوري درمهار رويداد فوکر 100 هواپيمائي جمهوري در مهرآباد
تقدير رئيس سازمان هواپيمائي کشوري از مديران حوزه عملياتي فرودگاه بين المللي مهرآباد به دليل عملکرد مناسب و استاندارد در مهار حادثه فوکر100 هواپيمائي جمهوري در مورخ 28 اسفند 97 و تلاش مضاعف جهت پيشگيري از اختلال عمليات پروازها در فرودگاه پرترافيک بين المللي مهرآباد انجام گرفت .

تقدیر رئیس سازمان هواپیمائی کشوری از مدیران حوزه عملیاتی فرودگاه بین المللی مهرآباد به دلیل عملکرد مناسب و استاندارد در مهار حادثه فوکر100 هواپیمائی جمهوری در مورخ 28 اسفند 97 و تلاش مضاعف جهت پیشگیری از اختلال عملیات پروازها در فرودگاه پرترافیک بین المللی مهرآباد انجام گرفت .

به گزارش روابط عمومی فرودگاه مهرآباد : دهقان معاونت عملیات هوانوردی وامور بین الملل ، شرفی مدیر کل دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی حامل پیام تقدیر معاون وزیر و رئیس سازمان هواپیمائی کشوری به همکاران در بخش مراقبت پرواز ، ایمنی و آتش نشانی فرودگاه مهرآباد بودند .

دهقان گفت: در فرودگاه مهرآباد حادثه ای کوچک در زمانی کوتاه به دلیل حجم پرواز ها می تواند منجر به یک بحران شود ولی با عملکرد خوب کارکنان بخش های مختلف فرودگاه نه تنها بحران نشد بلکه با تعامل وهمکاری سازمانی نشان از وافق وهمدلی در ارائه خدمات در اسرع وقت در فرودگاه مهرآباد گردید .

عابدزاده در تقدیر از دست اندرکاران مهار این حادثه نوشت :دقت عمل به موقع وسریع آن مجموعه در رویداد فرود اضطراری فوکر 100 هواپیمائی جمهوری توانمندی وتعهد نیروهای متخصص نجات واتش نشانی وکنترلرهای همچنین مراقبت پرواز وهمکاران فنی مهندسیرا در مهرآباد رقم زد واینجانب کمال تشکر وقدردانی خودرا از این حس مسئولیت ابراز می دارم .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد