خبر خبر

تشکر وزير راه وشهرسازي از تلاش براي ارتقا خدمات فرودگاهي در مهرآباد
محمد اسلامي وزير راه وشهرسازي از پروژه هاي در حال اجراي فرودگاه مهرآباد در راستاي ارتقا خدمات فرودگاهي بازديد نمود .

محمد اسلامی وزیر راه وشهرسازی از پروژه های در حال اجرای فرودگاه مهرآباد در راستای ارتقا خدمات فرودگاهی بازدید نمود .

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد در این بازدید که اسفندیاری عضو هیئت مدیره و راهبر راهبردی عملیات فرودگاهی ومدیر کل فرودگاه مهرآباد حضور داشتند اسلامی از نزدیک در جریان اجرای پروژه های نصب ایربریج هاوهمچنین ساماندهی غرف تجاری  ترمینال 1و2 فرودگاه مهرآباد قرار گرفت .

در جریان این بازدید صفی نیا مدیر کل فرودگاه بین المللی مهرآباد با ارائه توضیحات وزیر راه وشهرسازی را در جریان اجرای پروژه های ترمینال 1و2 وهمچنین اقدامات یک سال گذشته مهراباد در راستای ارتقا خدمات فرودگاهی قرار داد .

در این بازدید وزیر راه وشهرسازی از اقدامات جشمگیر فرودگاه مهرآباد در راستای تسهیل گردش کار مسافری وهمجنین تلاش برای ارتقا خدمات ورضایتمندی مسافرین تشکر وقدردانی نمود .

-------------------------------------
نظرات