خبر خبر

درخشش اقامه نماز فرودگاه مهرآباد در بين دستگاههاي اجرايي استان تهران
اقامه نماز فرودگاه بين المللي مهرآباد براي چهارمين سال مستمر شايسته تقدير ويژه در سال 97 شد

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد : ستاد اقامه نماز مهرآباد بر اساس دستور العمل ارزیابی عملکرد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز استان تهران در سال 97 برای چهارمین سال پی در پی شایسته تقدیر ویژه در بین دستگاههای اجرائی استان تهران شد .

در ضمن حجت الاسلام قندی رئیس ستاد اقامه نماز استان تهران از مدیر کل فرودگاه بین المللی مهرآباد ، دبیر اقامه نماز و اعضاء ستاد اقامه نماز فرودگاه  مهرآباد برای تلاش در خور شایسته به منظور اجرای کامل مفاد توافق نامه اقامه نماز در سال گذشته تشکر و تقدیر نمود .

وی تاکید نموده است امید است که در سال 98 نیز با اجرای توافقنامه فی مابین این ستاد در فرودگاه مهرآباد چون سالهای گذشته موفق و مؤید باشید .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد