خبر خبر

فلايت چک سيستم هاي ناوبري وروشنايي در فرودگاه مهرآباد انجام گرديد .
طي انجام عمليات فلايت چک توسط مرکز وارسي پروازي شرکت فرودگاه‎ها صحت عملکرد سامانه‎هاي کمک ناوبري وروشنايي سطوح پروازي مهرآباد را بررسي و تاييد کرد .

طي انجام عمليات فلايت چک توسط مرکز وارسي پروازي شرکت فرودگاهها صحت عملکرد سامانههاي کمک ناوبري  وروشنایی سطوح پروازی  مهرآباد را بررسي و تاييد کرد .

به گزارش روابطعمومی فرودگاه مهرآباد، در این عملیات، سامانهILS/DME  باند 29 چپ و همچنین سامانه روشناییPAPI  باند 29 چپ مورد پایش و تایید عملکرد قرار گرفتند.

این عملیات سه ساعته توسط گروه متخصصان مرکز وارسی پروازی و با همکاری کارشناسان اداره مراقبت پرواز و مهندسان اداره ارتباطات و ناوبری هوایی و کارشناسان تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران انجام شد.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد