خبر خبر

1جراي طرح بسيج ملي فشار خون در فرودگاه بين المللي مهرآباد
طرح بسيج ملي کنترل فشار خون همزمان با اجرا در سراسر کشور در فرودگاه بين المللي مهرآباد نيز اجرا ميشود

طرح بسیج ملی کنترل فشار خون همزمان با اجرا در سراسر کشور در فرودگاه بین المللی مهرآباد نیز اجرا میشود

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد : جامعه هدف اجرای بسیج فشار خون در فرودگاه مسافرین و مراجعین ترمینالهای پرتردد فرودگاه مهرآباد با دو پایگاه در ترمینالهای 1و4 میباشد .

این طرح از فردا 12خرداد در فرودگاه مهرآباد فقط در پایگاههای اورژانس ترمینالهای 1و4 اجراء میگردد ، در طول اجرای این طرح فشارخون مراجعین ثبت میگرددو مراجعینی که دچار مشکل باشند با ثبت کد ملی آنها درمانشان پیگیری میگردد.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد