خبر خبر

مراحل پاياني آماده سازي پل هاي تلسکوپي در فرودگاه بين المللي مهرآباد
پيرو خريد 6 دستگاه پل تلسکوپي با انجام مراحل پاياني زير ساخت هاي مورد نياز ، بهره برداري از آنها در آينده اي نزديک فراهم خواهد شد.

پیرو خرید 6 دستگاه پل تلسکوپی با انجام مراحل پایانی زیر ساخت های مورد نیاز ، بهره برداری از آنها در آینده ای نزدیک فراهم خواهد شد.

روابط عمومی فرودگاه مهرآباد به نقل از صفی نیا مدیر کل فرودگاه بین المللی مهرآبادگفت : برق رسانی به دو دستگاه از پل ها و همچنین احداث ساختمان پست برق به اتمام رسیده و بتن ریزی مسیر حرکت پل ها با پیشرفت فیزیکی50 درصد در مساحت بیش از 700 متر مربع در حال اجرا می باشد و نیز تابلو ها و تجهیزات ساختمان پست برق نیز در حال انتقال است .

وی بیان نمود اجرای زیرساخت به منظور راه اندازی پل های تلسکوپی  فعلا با هزینه ای بالغ بر4 میلیارد  ریال از محل اعتبارات فرودگاه مهرآباد آغاز در حال انجام می باشد .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد