خبر خبر

وعده ايي که در راستاي ايمني در ايرسايد بعد از سالها محقق شد .
احداث وبهسازي و تغيير هندسي رمپ دسترسي ايرسايد فرودگاه بين المللي مهرآباددر مسير دسترسي به نيروي هوايي و دسترسي به سايت هاي کمک ناوبري در ايرسايد فرودگاه بين المللي مهرآباد به بهره برداري نهايي رسيد .

احداث وبهسازی و تغییر هندسی رمپ دسترسی ایرساید فرودگاه بین المللی مهرآباددر مسیر دسترسی به نیروی هوایی  و دسترسی به سایت های کمک ناوبری در ایرساید فرودگاه بین المللی مهرآباد به بهره برداری نهایی رسید .

 

به‌گزارش روابط‌عمومی فرودگاه‌ مهرآباد؛ صفی نیا مدیرکل فرودگاه بین المللی مهرآباد در این باره گفت: احداث وزيرسازي و اسفالت ریزی مسیرهای دسترسي به سايت‌هاي كمك‌ناوبري به منظور افزایش ضریب ایمنی وخروج از منطقه حساس به متراژ 380 متر طول وعرض 8 متر به طرف نیروی هوایی  انجام شد.

وی گفت : اجرای این پروژه  یکی از مشکلات مهم در استاندارد سازی سطوح پروازی ودسترسی به ایستگاه ناوبری ILS  مهرآباد بود که به دلیل مشکلات خاص خودش به تاخیر افتاده بود ولیکن خوشبختانه در پایان سال 97 شروع ودر ابتدای سال 98 با اعتباری بالغ بر10 میلیارد ریال به بهره برداری رسید .

 

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد