خبر خبر

فضاي سبز اير سايد مهرآباد جان دوباره مي گيرد .
مسير انتقال آب چاه براي آبياري فضاي سبزوتاسيسات به ايرسابد به منظور صرفه جويي در مصرف آب شهري بهسازي شد.

مسیر انتقال آب چاه برای آبیاری فضای سبزوتاسیسات  به ایرسابد به منظور صرفه جویی در مصرف آب شهری  بهسازی شد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد : با سرمایه ای بالغ بر 4 میلیارد ریال مسیر انتقال آب چاه فرودگاه مهرآباد از محوطه ایران ایر به فضای سبز ایرساید بهسازی گردید و امکان استفاده از آب چاه برای آبیاری  فضای سبز و تاسیسات ایرساید فرودگاه مهرآباد پس از سالها فراهم گردید. با اجرای این پروژه مصرف اب شهری در فرودگاه کاهش می یابد

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد