خبر خبر

فروردين ماه در فرودگاه بين المللي مهرآباد
در فروردين 98 بيش از 10هزار اعزام وپذيرش پرواز در فرودگاه بين المللي مهرآباد انجام گرفته است

در فروردین 98  بیش از 10هزار اعزام وپذیرش پرواز  در فرودگاه بین المللی مهرآباد انجام گرفته است

به گزارش روابط عمومی ،  به نقل از صفي نيا مدير کل فرودگاه بین المللی مهرآباد :فروردین 98  بیش از  10 هزار 100 نشست وبرخاست در فرودگاه مهراباد انجام گردیده است . مهرآباد با انجام این تعداد پرواز  بيشترين پروازهاي داخلي در سطح فرودگاه های کشور را در مهرماه  انجام داده است

مدیر کل فرودگاه مهرآباد ادامه داد : با این تعداد پرواز بیش از 1 میلیون و 300هزار مسافر ورودی و خروجی وبیش از 11هزار تن بار  در مهرآباد در فروردین ماه جابه جا شده است .

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد