خبر خبر

توديع و معارفه فرماندهي پليس راهور فرودگاه بين المللي مهرآباد
سرهنگ بوداغي فرماندهي پليس راهور فرودگاه بين المللي مهرآباد را بر عهده گرفت .

سرهنگ بوداغی فرماندهی پلیس راهور فرودگاه بین المللی مهرآباد را بر عهده گرفت .

 به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد در مراسمی با حضور سرهنگ صمدی فرماندهی پلیس راهور  منطقه 9 ؛ سرهنگ جعفری فرماندهی پلیس فرودگاههای کشور ؛صفی نیا مدیر کل فرودگاه مهرآبادومعاونین این اداره کل از زحمات سرگرد اینانلو فرماندهی اسبق پلیس راهبر فرودگاه تشکر و قدردانی گردید و سرهنگ بوداغی بعنوان فرماندهی جدید راهبر فرودگاه معرفی گردید .

صمدی : در خصوص همکاری به منظور برقراری نظم و کاهش ترافیک  در محاوط فرودگاه مهرآباد قول مساعد همکاری داد وگفت تلاش می نماییم تا با نظارت مستمر و حضور نیروهای راهوربتوانیم نظم را برقرار و ایستایی خودروها را در مقابل ترمینالها به منظور تردد سریعتر گردش مسافری کاهش دهیم .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد