خبر خبر

موانع نصب سيستم ILS باند 29راست مهرآباد بررسي ميگردد
جلسه هم انديشي در خصوص رفع موانع نصب سيستم ILS باند 29 راست با حضور معاونت عمليات هوانوردي و مديريت ايمني شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي مهرآباد برگزار گرديد.

fجلسه هم اندیشی در خصوص رفع موانع نصب سیستم ILS  باند 29 راست با حضور معاونت عملیات هوانوردی و مدیریت ایمنی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی مهرآباد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه مهرآباد : با توجه به بهسازی باند 29 چپ فرودگاه مهرآباد و بهره برداری نهایی از باند 29 راست موانع نصب ILS باند 29 راست به منظور تقرب  در شرایط بد آب و هوایی باند 29 راست بررسی می شود .

  در این جلسه هم اندیشی معاونت عملیات هوانوردی شرکت فرودگاهها و ناوبری به موانع نصب ILS  پرداخت و گفت ما مطابق با انکس های جهانی عمل می نمائیم و تمامی موارد استاندارد برای نصب ILS  را اجرایی می نمائیم  و مکان یابی نصب سیستم لوکولایزر و گلایدپس را با استاندارد انکس های ایکائو جانمایی می نمائیم .

وی گفت ما در پایان این پروژه را برای تعیین و تکلیف نهایی به هیئت مدیره شرکت فرودگاهها ارجاع می دهیم .

صفی نیا مدیر کل فرودگاه مهرآباد گفت : در فرودگاه مهرآباد تمام شرایط برای نصب ILS را مهیا نموده  و تلاش داریم تا موانع پروازی باند 29 راست را برطرف نموده و رضایت سازمان هواپیمایی کشوری را در بهره برداری نهایی از باند 29 راست کسب نموده  اما همه این شرایط بستگی به همراهی و حمایت هیئت مدیره شرکت فرودگاهها و ناوبری هوائی ایران دارد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد