خبر خبر

ارائه خدمات اورژانسي به 1021 مسافر نوروزي در فرودگاه مهرآباد
1021 بيمار اورژانسي در مدت زمان24 اسفند تا 16 فروردين به ايستگاههاي اورژانس فرودگاه مهرآباد براي خدمات اورژانسي مراجعه نمودند.

1021 بیمار اورژانسی در مدت زمان24 اسفند تا 16 فروردین به ایستگاههای اورژانس فرودگاه مهرآباد برای خدمات اورژانسی مراجعه نمودند.

 

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد :میر سعید صفی نیا مدیر کل فرودگاه مهرآباد گفت : از 24 اسفند 97 تا 16 فرودین 98 خدمات اورژانسی با سه ایستگاه اورژانس در ترمینالهای فرودگاه مهرآباد  برنامه ریزی گردید تا خدمات ویژه به مسافرین ارائه گردد .

وی بیان نمود این 3 ایستگاه که در طول تعطیلات نوروزی به مسافرین خدمت رسانی می نمودند 2 ایستگاه ثابت فرودگاه و یک ایستگاه مجزا برای خدمات نوروزی برنامه ریزی گردید .

صفی نیا گفت با گزارشات اورژانس حدود 1021 بیماری که به ایستگاهها مراجعه نموده اند حدود 18 نفر  از این مراجعه کنندگان به بیمارستان منتقل گردیدند و بقیه بطور سر پایی مداوا شدند.

 

                           

-------------------------------------
نظرات