خبر خبر

تغيير ساعت برخي پروازها / مسافران با اطلاعات پرواز تماس بگيرند .
امکان تاخير بعضي از پروازها از فرودگاه مهرآباد به علت شرايط جوي نامناسب فرودگاههاي مقصد در روز 17 فروردين وجود دارد .

امکان تاخیر بعضی از پروازها از فرودگاه مهرآباد به علت شرایط جوی نامناسب فرودگاههای مقصد در روز 17 فروردین وجود دارد .

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد با اعلام سازمان هواشناسی و  جو حاکم بر بعضی از شهرهای کشورمان احتمال تاخیرویا کنسلی  در بعضی پروازها از فرودگاه مهرآباد به دلیل  شرایط فرودگاه مقصد وجود دارد در غیر اینصورت پروازها مطابق برنامه از پیش تعیین شده انجام می گیرد.

مسافران قبل از عزیمت به فرودگاه حتماً با اطلاعات پرواز با شماره 199  یا تلفن مستقیم 44665519 یا 44665524تماس بگیرند .

-------------------------------------
نظرات