خبر خبر

بارندگي تهران ادامه دارد/آمادگي کامل فرودگاه مهرآباد در شرايط نامناسب جوي
با توجه به پيش بيني وقوع سيل در استان تهران تمهيدات لازم براي پيشگيري از آبگرفتگي در فرودگاه در ايرسايد ولند سايد انديشيده شده است.امير مکري مدير عامل شرکت فرودگاهها وناوبري هوايي ايران در روز گذشته با بازديد از سطوح پروازي ووضعيت رودخانه کن شخصا تمهيدات در نظر گرفته شده مهرآباد در خصوص مقابله با شرايط جوي نامناسب را رصد کرد وگفت فرودگاه مهرآباد بعنوان مرکز امداد رساني به کل کشور بايد در هر شرايطي در آمادگي کامل بسر ببرد .

با توجه به پيش بيني وقوع سيل در استان تهران تمهيدات لازم براي پيشگيري از آبگرفتگي در فرودگاه در ایرساید ولند ساید انديشيده شده است.امیر مکری مدیر عامل شرکت فرودگاهها وناوبری هوایی ایران در روز گذشته با بازدید از سطوح پروازی ووضعیت رودخانه کن شخصا تمهیدات در نظر گرفته شده مهرآباد در خصوص مقابله با شرایط جوی نامناسب را رصد کرد وگفت فرودگاه مهرآباد بعنوان مرکز امداد رسانی به کل کشور باید در هر شرایطی در آمادگی کامل بسر ببرد .

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد صفی نیا ، مديركل فرودگاه بین المللی مهرآباد نیز گفت:  با اينكه از روز گذشته  (پنجم فروردين) بارندگي به صورت مداوم در تهران  ادامه دارد، خوشبختانه نشت وبرخاست پروازها به شرط مساعد بودن شرایط جوی فرودگاه مقصد بدون وقفه انجام می گیرد و اقدامات لازم در فرودگاه مهراباد جهت مقابله با شرایط موجود و و توصيه هاي لازم نيز براي جلوگيري از ايجاد خسارت بر اثر بارندگی شدید  در ایرساید ولند ساید انجام گرفته است .

صفی نیا تاکید نمود : از زمان آغاز بارش نيروهاي عملياتي در فرودگاه مهرآباد بصورت آماده باش  مستقر شده اند و تجهيزات فني و ناوبري نيز به طور كامل بررسي شده اند.وهمچنین در بازدیدهای مکرر وضعیت رودخانه کن در انتهای باند نیز بازرسی شده است .

وي گفت: فرودگاه مهرآباد كاملا براي هدايت و خدمت رساني به پروازهاي امدادي نیز در آمادگي می باشد همانطور که در چند روز گذشته نیز کنترلرهای ما در کنار پروازهای نوروزی نیز به هدایت پروازهای امدادی نیز پرداخته اند .

وی گفت در ضمن هماهنگي لازم را با كميته مديريت بحران ستاد شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران و وکمیته بحران استان  انجام داده ايم.

-------------------------------------
نظرات