خبر خبر

شروع بهار پرترافيک 98 فرودگاه مهرآباد
در بازده زماني 25 اسفند تا 4 فروردين 98 در فرودگاه مهرآباد بيش از 390هزار مسافر با بيش از 3 هزار و 156 پرواز ورودي وخروجي جا به جا شده اند .

در بازده زمانی 25 اسفند تا 4 فروردین 98  در فرودگاه مهرآباد بیش از 390هزار مسافر با بیش از 3 هزار و 156 پرواز ورودی وخروجی جا به جا شده اند .

 

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد صفی نیا مدیر کل فرودگاه مهرآباد گفت : با شروع پروازهای نوروزی در فرودگاه مهرآباد از تاریخ 25 اسفند ماه تا 4 فروردین 98بیش از 3هزارو 156 پرواز در فرودگاه مهرآباد انجام گرفته است وخوشبختانه با اقدامات خوبی که قبل از شروع پروازهای نوروزی در فرودگاه مهرآباد انجام گرفته خوشبختانه تاکنون مشکل خاصی پیش نیامده وتوانسته ایم سفری آرام برای مسافرین با خاطره ایی خوب به ارمغان ببریم .

وی بیان نمود خوشبختانه بدون هیچ خلل ووقفه ایی عملیات استاندارد پروازی در فرودگاه مهرآباد انجام گرفت . وبا بیش از 3هزار  نشست وبرخاست حدود 390 هزار مسافر در فرودگاه مهرآباد جا به جا شدند .

وی  گفت: فرودگاه مهرآباد با اين آمار همچنان رکوردار بيشترين پروازهاي داخلي ومسافری در این زمان  پروازی مي باشد.وبیشترین پروازها در این ایام از فرودگاه مهرآباد به شهرهای مشهد ، کیش، شیراز ، اهواز وبالعکس بوده است .

مدیر کل فرودگاه مهرآباد با اشاره به تلاش برای برقراری پروازهای به موقع و ایمن گفت: مهرآباد با این تعداد پرواز تلاش نموده است با هماهنگی با ایرلاینها سفری به موقع وخوب را تاکنون برای مسافرین رقم بزند .

مدیرکل فرودگاه مهرآباد با تاکید بر اینکه تلاشهای این فرودگاه برای افزایش ظرفیت خود برای خدمترسانی به مسافران ادامه خواهد داشت گفت: با این وجود بیش از پیش برای افزایش روزافزون کیفیت خدمات و ایجاد رضایت در مسافران تلاش خواهیم کرد.

 

 

-------------------------------------
نظرات