خبر خبر

هديه نوروزي مسافرين ترمينال 2 / اجراي طرحي زيبا از دل اقيانوس تا آسمان آبي
سبکي جديد وبي نظير در اجراي زيبا سازي بصري ترمينال والقاي حس پرواز در برج مراقبت فرودگاه مهرآباد وتجربه ايي زيست محيطي براي مسافرين ترمينال 2 فرودگاه مهرآباد محقق گرديد .

سبکی جدید وبی نظیر در اجرای زیبا سازی بصری ترمینال والقای حس پرواز در برج مراقبت فرودگاه مهرآباد وتجربه ایی زیست محیطی برای مسافرین ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد محقق گردید .

به گزارش روابط عمومی فرودگاه مهراباد : اکواریومی زیبا به شکل برج مراقبت فرودگاه مهرآباد با ویژگی های منحصر به فرد طراحی گردیده است که این هدیه ایی نوروزی به مسافرین این ترمینال می باشد .مسافرین می توانند با ورود به داخل این برج مراقبت خاطره سفر خود را با عکسهایی زیبا ثبت نمایند .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد