خبر خبر

يازده ماه پرترافيک در سال 97 فرودگاه مهرآباد
در يازده ماه سال 97 در فرودگاه مهرآباد بيش از 14 ميليون مسافر با بيش از 116 هزار پرواز جا به جا شده اند .

در یازده ماه سال 97 در فرودگاه مهرآباد بیش از 14 میلیون مسافر با بیش از 116 هزار پرواز جا به جا شده اند .

 

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد صفی نیا مدیر کل فرودگاه مهرآباد گفت : در سال 97 با انکه اقدامات مهم وپروژه های عمرانی مهمی در فرودگاه مهراباد انجام گردید ولیکن خوشبختانه بدون هیچ خلل ووقفه ایی عملیات استاندارد پروازی در فرودگاه مهرآباد انجام گرفت . وبا بیش از 116 نشست وبرخاست حدود 14 میلیون مسافر در فرودگاه مهرآباد جا به جا شدند .

وی  گفت: فرودگاه مهرآباد در بهمن ماه سال جاري نیز بیش از 11 هزار پرواز ورودي وخروجي انجام داد که با اين آمار مهرآباد همچنان رکوردار بيشترين پروازهاي داخلي مي باشد.

مدیر کل فرودگاه مهرآباد با اشاره به تلاش برای برقراری پروازهای به موقع و ایمن گفت: مهرآباد با این تعداد پرواز بیش از 1میلیون 300 هزار مسافر   جابه جا وبیش از 9  هزار  و 500 تن  بار جا به جا نموده است .

مدیرکل فرودگاه مهرآباد با تاکید بر اینکه تلاشهای این فرودگاه برای افزایش ظرفیت خود برای خدمترسانی به مسافران ادامه خواهد داشت گفت: با این وجود بیش از پیش برای افزایش روزافزون کیفیت خدمات و ایجاد رضایت در مسافران تلاش خواهیم کرد.

 

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد