خبر خبر

مدير کل فرودگاه بين المللي مهرآباد طرح استقبال از مسافرين نوروزي/ افزايش تاکسي هاي فرودگاهي
مديرکل فرودگاه مهرآباد با نزديک شدن تعطيلات نوروزي و افزايش تعداد پرواز ها و مسافرين فرودگاه فرودگاه مهرآباد از تعاملات با کليه شرکتهاي تاکسيراني مستقردر فرودگاه براي استقبال از مسافرين نوروزي خبر داد.

 

مدیرکل فرودگاه مهرآباد با نزدیک شدن تعطیلات نوروزی و افزایش تعداد پرواز ها و مسافرین فرودگاه فرودگاه مهرآباد از تعاملات با کلیه شرکتهای تاکسیرانی مستقردر فرودگاه برای استقبال از مسافرین نوروزی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد میرسعید صفی نیا با بیان اینکه فرودگاه بین المللی مهرآباد برای پوشش حمل و نقل شهری مسافرین مهرآباد در روزهای پایانی سال با تاکسیرانی؛اتوبوسرانی و مترو مکاتبات لازم را انجام داده است.

ایشان گفت به منظور اینکه در این روزها با مشکل کمبود تاکسی در سطح فرودگاه مواجه نباشیم  و سرعت بیشتر در خصوص تسهیل گردش مسافری از فرودگاه به سطح شهر انجام گردد مکاتبات لازم در خصوص افزایش ناوگان تاکسیرانی در فرودگاه مهرآباد انجام گرفته است ایشان تاکید نمود که طی مکاتباتی که با شرکت تاکسیرانی انجام گرفته است.رانندگان به منظور یکنواختی و زیبایی از لباس متحدالشکل استفاده نمایند و از تردد خودروهایی که نظافت  ظاهر و داخل تاکسی و حتی معاینات فنی را انجام نداده اند برخورد و از تردد آنها در داخل فرودگاه ممانعت بعمل می آید .

صفی نیا گفت نظارت بر عملکرد تاکسیرانی در خصوص رعایت نرخ مصوب رعایت تکریم ارباب رجوع ،خودداری از فروش قبض بدون توجه به تعداد تاکسی های موجود ،  رعایت رفتار و شئونات اداری توسط رانندگان و خودداری از سوار نمودن چند مسافر هم مسیر از عوامل ویژه ایی میباشد که مستمراً رصدشده  و با افراد خاطی برخورد خواهد شد .

صفی نیا در پایان تاکید نمود در همه قسمت های فرودگاهی تلاش می نمائیم خاطره ایی خوش از سفر در فرودگاه برای مسافرین فرودگاهی رقم بزنیم.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد