خبر خبر

استقبال از مسافرين نوروزي / افزايش ايمني ، رضايتمندي ، خدمات بهينه فرودگاهي شعار سال 98 فرودگاه مهرآباد
هم انديشي با حضور فرماندهاي پليس وسپاه حفاظت وکليه روساي ايستگاههاي شرکت هاي هواپيمائي در تهران وهمچنين شرکت هاي هندلينگ کننده وحضور کليه ارگانها وسازمانها نسبت به رعايت موارد ويژه براي ارائه خدمات بهينه به مسافرين نوروزي فرودگاه مهرآباد در سالن اجتماعات اين اداره کل تشکيل گرديد .

هم اندیشی  با حضور فرماندهاي پليس وسپاه حفاظت وکليه روساي ايستگاههاي شرکت هاي هواپيمائي در تهران وهمچنين شرکت هاي هندلينگ کننده وحضور کليه ارگانها وسازمانها نسبت به رعايت موارد ويژه براي ارائه خدمات بهينه به مسافرين نوروزي فرودگاه مهرآباد در سالن اجتماعات این اداره کل  تشکيل گرديد .

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد : صفی نیا مدیر کل فرودگاه گفت : برای تسهیل در تردد مسافرین فرودگاهی وارتقاء خدمات در طول مسیر سفر از فرودگاه وکاهش تاخیرات احتمالی ورعایت حقوق شهروندی در فرودگاه مهرآباد تلاش داریم تا با همراهی وتعامل کلیه واحدهای فرودگاهی خاطره سفری خوش برای مسافرین ومراجعین فرودگاه مهرآباد را رقم بزنیم .

ایشان اجرای طرح افزایش ایمنی ،‌رضایتمندی وارائه خدمات بهینه فرودگاهی را در فرودگاه مهرآباد به تمامی واحدهای خدمات رسان از جمله شرکت های هواپیمائی ، ارگانها وسازمانهای وشرکت های هندلینگ کننده در جلسه کمیته تسهیلات با محوریت نوروز بیان نمود .

صفی نیا گفت : در فرودگاه مهرآباد در مرحله اول  سامان بخشیدن به وضعیت پروازها در الویت امور قرار دارد  زیرا ریشه بسیاری از نابسامانی هایی که در فرودگاهها ایجاد می گردد ناشی از عدم اطلاع رسانی از وضعیت پرواز وهمچنین زمان انجام پرواز به مسافرین می باشد .

سپس مورد دیگری که باید جدی به آن پرداخته شود تامین هواپیمای BACK UP (پشتیبان) با توجه به تاکید سازمان هواپیمایی کشوری در ایام نوروز الزامی می باشد.زیرا با این حجم پرواز ومسافر در فرودگاه مهرآباد تاخیرات احتمالی ناشی از نقص فنی یا موارد دیگر می تواند در ترمینالها فرودگاه مهرآباد منجر به بحران شود .

ایشان گفت : شرکتهای هواپیمائی باید از فروش بلیت به مسافرین قبل از دریافت مجوز پرواز اکیدا خودداری نمایند و همچنین رعایت جدول زمانبندی پروازها و برنامه پروازی که از قبل توسط این فرودگاه تهیه شده است.حتما باید رعایت شود .

ایشان تاکید نمود :  از تعجیل و یا تاخیر در زمان باز نمودن کانتر های پذیرش مسافر اکیدا خودداری شود و همچنین  از بستن زود هنگام کانتر ها خصوصا زمانیکه مسافرین مقابل کانترهای پذیرش مسافر حضور دارند خودداری شود.

صفی نیا گفت : به منظور جلوگیری از هرگونه سواستفاده های احتمالی باید  کنترل تگ بار مسافرین پروازهای ورودی هنگام خروج از سالن ترمینال به منظور جلوگیری از مفقود شدن و یا جا به جایی بار مسافرین انجام گیرد .ودر همین راستا وهمچنین تسریع در انجام عملیات پروازی باید  نیروی انسانی مورد نیاز خصوصا در ساعات پرترافیک در ترمینالها وزمان انجام پذیرش پروازها پیش بینی و تامین گردد.

صفی نیا خطاب به شرکت های هندلینگ کننده گفت : فرودگاه با نظارت بیشتر بر عملکرد هندلینگ کننده ها  تمام موارد استاندارد را در پذیرش وارسال بار دارد . وی رعایت  تکریم ارباب رجوع و حقوق مسافرین بر اساس دستورالعمل های صادره از سوی سازمان هواپیمایی کشوری در زمان تاخیر پرواز و یا ابطال پروازها را  الزامی نمود.

وی گفت یکی از برنامه های مهم اجرایی این اداره کل بمنظور کاهش استرس سفر وعدم پاسخگویی مسئول پاسخگوی شرکت هواپیمایی در مواقع اضطراری در ترمینالها تدابیر خاص جهت حضور دایمی و مستمر پرسنل  دفاتر تحت اختیار آن شرکت ها در محل کار برای پاسخگویی به مسافرین صورت گرفته وما به همین منظور میز خدمت در ترمینالها بهمنظور پاسخگویی به مردم در نظر گرفته ایم .وشرکتها باید در خصوص انتخاب نفر پاسخگو در قالب میز خدمت اقدام نمایند .وما با اعلام شماره پیامکی 10007069آمادگی پذیرش همه نظرات مسافرین ومراجعین می باشیم .

-------------------------------------
نظرات