خبر خبر

آموزش نيروي انساني وکسب رتبه برتر نفر ساعت آموزشي / اصول اوليه اهداف بلند پايه سازماني
آموزش پايان ندارد و همواره بايد همراه انسان باشد، بنابراين افراد و سازمان‎هايي که براي آموزش محدوده زماني قايل مي‎شوند تفکر خطرناکي دارند.وبايد انديشه آموزش وتحقيق دراهداف سازماني پر رنگ وبراي يافتن جايگاه پر ارزش آموزش سازماني تلاش نمود .

آموزش پايان ندارد و همواره بايد همراه انسان باشد، بنابراين افراد و سازمانهايي كه براي آموزش محدوده زماني قايل ميشوند تفكر خطرناكی دارند.وباید اندیشه آموزش وتحقیق دراهداف سازمانی پر رنگ وبرای یافتن جایگاه پر ارزش آموزش سازمانی تلاش نمود .

صفی نیا مدیر کل فرودگاه بین المللی مهراباد در خصوص آموزش این اداره کل گفت :  با تاكيد بر اينكه فرهنگسازي، هدف كلان نظام آموزشي است، اگر فرهنگسازي را ناديده بگيريم ميتوانيم بگوييم آموزش در همان مرحله دانشگاه تمام ميشود.اما اموزش در سازمانهای تخصصی پایان ناپذیر وهمواره باید در اجرا باشد .

وی  با تأكيد بر اينكه اجراي موفقيتآميز دورههاي آموزشي شركت مستلزم همكاري واحدهاي مختلف است گفت : خوشبختانه در فرودگاه مهراباد ایت تعامل وهمکاری به نحو شایسته ایی در حال انجام می باشد . 

صفی نیا  از برگزاري بيش از41 هزارو 500  نفر ساعت دوره آموزشي پودمانی و3000 نفر ساعت آموزش غیر پودمانی  براي کارکنان اين فرودگاه در سال 1397 تاکنون  خبر داد و17 هزارو 700  نفر ساعت از اين ميزان آموزش مربوط به حوزه مديريت، امور مالي و اداري، حراست و ساير دوره هاي عمومي بوده است که عمدتا در فرودگاه مهرآباد  برگزار شده است.

 وي افزود: دوره هاي آموزشي تخصصي نيز که واحدهاي عملياتي اعم از مراقبت پرواز، ارتباطات وناوبري ، مخابرات و ايمني زميني و آتش نشاني را در بر مي گيرد، نيز  بالغ بر23هزارو 800  نفر ساعت بوده است .

صفی  افزود: دوره هاي تخصصي منجر به دريافت گواهينامه توسط شرکت کنندگان شده است.وتقریبا بیش از 10% افزایش نسبت به سال گذشته در حوزه نفر ساعت آموزش داشته ایم .

ایشان با اشاره به اینکه آموزش در فرودگاه مهرآباد نسبت به تعداد کارکنان این فرودگاه تقریبا با درنظر گرفتن بیش از 40  ساعت برای هر نفر ارائه گردیده است .

وی بیان نمود :  دوره آموزشهای تخصصی در مهرآباد رشد بسزایی داشته است بیشترین دوره های آموزشی در حوزه های عملیاتی مراقبت پرواز ، الکترونیک وایمنی زمینی بوده است .

صفی نیا گفت در بعضی بخشها اصلا دوره های آموزشی تخصصی برگزار نمی گردید که امسال تلاش نمودیم در واحد حراست ، ماشین آلات ، هماهنگی پروازها دوره های تخصصی مرتبط با وظایف آن بخشها برگزار نمائیم .

وی در پایان گفت :  امسال فرودگاه مهراباد رتبه نخست در بیشترین نفر ساعت آموزش را در بین فرودگاهها کسب نموده است اما این پایان راه نیست بلکه شروعی است برای آموختن .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد