خبر خبر

يک عزم ملي در راه اندازي مجدد رادار فرودگاه بين المللي مهرآباد
رادارفرودگاه بين المللي مهرآباد با تلاش مهندسين ومتخصصين اداره الکترونيک اين فرودگاه مهندسي معکوس وراه اندازي مجدد شد .

رادارفرودگاه بین المللی مهرآباد با تلاش مهندسین ومتخصصین اداره الکترونیک این فرودگاه مهندسی معکوس وراه اندازی مجدد  شد .

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد مراسم تقدیر از متخصصان الکترونیک هواپیمایی فرودگاه بین المللی مهرآباد توسط اکبری معاون محترم عملیات هوانوردی صفی نیا مدیر کل فرودگاه مهرآباد وحبیب الهی مدیر کل ارتباطات والکترونیک برگزار گردید .

در این مراسم از کارشناسان رادار واتوماسیون اداره مهندسی الکترونیک هواپیمایی فرودگاه  مهراباد که با توکل بر خداوند متعال و تکیه بر دانش متخصصین خود و با انجام مهندسی معکوس نسبت به راه اندازی رادار تلاش نموده اند تقدیر شد .

قابل ذکر است از اقدامات مهمی که کارشناسان اداره الکترونیک مهرآباد در اجرای این پروژه انجام داده اند ، شناسایی و تحقیق در خصوص آلیاژ چرخ دنده ها توسط آزمایشگاه و تهیه نقشه و ساخت قطعات معیوب   Rotary Joint  می باشد.  در طول روند تحقیقات و اجرای این طرح پس ازتعویض قطعات معیوب با سالم و سرویس و راه اندازی مجدد Rotary Joint رادار فرودگاه بین المللی مهراباد،متخصصین این فرودگاه حضور فعال داشتند  واز هیچ شرکت خارجی وحتی داخلی کمک گرفته نشد وهمت والای این عزیزان غیرتمند منجر به عملیاتی شدن بی نقص رادار شد.

اکبری معاونت عملیات هوانوردی شرکت فرودگاهها  پیرامون مسائل و مشکلات تحریم های ظالمانه بین المللی به نقش موثر و سازنده مهندسان الکترونیک هواپيمايى در خنثی سازی این تحریم ها اشاره کرد و تلاش همه همکاران الکترونیک را در خودکفایی اینگونه تعمیرات و نصب سیستمهای جدید ستود وگفت این امر آغازی برای کسب اعتمادبه تخصص بومی برای نیل به جامعه آرمانی خود کفایی می باشد .علیرغم اینکه صنعت هوانوردی ما همیشه در تحریم بوده است .ولیکن هیچگاه نتوانسته اند این صنعت را زمینگیر نمایند .البته ما منکر این هم نیستیم که در این صنعت دچار سختی وکاستی نبوده ایم. اما با اتکا به تخصص کارشناسان وپشتیبانی مسئولین توانسته ایم در مقابل تحریم ها ایستادگی ومقاومت نمائیم  واین امر مرهون زحمات متخصصین عزیز صنعت هوانوردی در واحد الکترونیک هواپیمائی می باشد واین اعتماد به متخصصین داخلی همیشه در طول سالهای گذشته دستاوردهای ملی خوبی برای ما داشته است .

سپس حبیب الهی مدیر کل ارتباطات الکترونیک هواپیمائی در تائید صحبت های اکبری معاونت عملیات هوانوردی افزود: با اتکا به تعهد وتخصص مهندسین الکترونیک ما توانسته ایم رادارهای مهرآباد را عملیاتی وایمنی پروازهای استاندارد را پایدار نمائیم .  این پروژه مطابق با دستورالعمل ها واستانداردهای بین المللی وبدون کمک از شرکت سازنده توسط کارشناسان خبره رادارواتوماسیون صورت گرفته ورادار در مدار عملیاتی قرار گرفت .

 در پایان صفی نیا مدیر کل فرودگاه مهرآباد گفت کاری که عزیزان الکترونیک انجام داده اند تقدیری در خور وشایسته می طلبد زیرا این یک اقدام ملی وتلاشی قابل توجه در زمینه خود کفائی می باشد ومن در فرودگاه مهرآباد به همکاران عزیزم که به دوشاخصه تعهد  وتخصص زیبنده می باشند افتخار می کنم وباز هم تکرار می کنم فرودگاه مهرآباد در عرصه  صنعت حمل ونقل هوایی مثل دانشگاهی است که متخصصین متعهد  را پرورش می دهد .من به عنوان مدیر کل فرودگاه مهرآباد به تک تک همکاران متخصص در کلیه قسمت های فرودگاهی افتخار می نمایم .

در پایان این مراسم نیز  از 6 نفر از متخصصین الکترونیک که در این زمینه فعالیت نموده اند آقایان برهانی  رشنو، مشهدی، گودرزی، فراهانی و صفدری با تقدیم لوحی با امضای مه آبادی رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت فرودگاهها  تقدیر و تشکر گردید .

-------------------------------------
نظرات