خبر خبر

دستورالعمل اجرايي فرودگاه مهرآباد در خصوص خدمات اضطراري تدوين شد .
دستورالعمل اجرايي فرودگاه مهرآباددر خصوص خدمات اضطراري مطلوب و بازگرداندن شرايط به وضعيت عادي درکوتاه ترين زمان تدوين شد .

دستورالعمل اجرایی فرودگاه مهرآباددر خصوص خدمات اضطراری مطلوب و بازگرداندن شرایط به وضعیت عادی درکوتاه ترین زمان تدوین شد .

 

به گزارش روابط عمومی صفی نیا مدیر کل فرودگاه مهرآباد گفت: پیرو دستورالعمل اجرایی فرودگاههای یاری رسان (معین) فرودگاه مهرآباد نیز جزء فرودگاههای یاری رسان و یاری جو می باشد.  لذا بمنظور برنامه ریزی و هماهنگی در استفاده از تمام ظرفیت های فرودگاه در مراحل چهارگانه نظام جامع مدیریت بحران (پیشگیری ،آمادگی ،مقابله و بازسازی و بازتوانی )و دستیابی به هدف کاهش خسارات جانی و مالی در شرایط بحران ،ارائه خدمات اضطراری مطلوب و بازگرداندن شرایط عادی در کوتاه ترین زمان ممکن ،دستورالعمل اجرایی فرودگاه بین المللی مهرآباد نیز تدوین گردیده است و به کلیه واحدها و سازمانهای مربوطه ابلاغ می گردد .

صفی نیا تاکید نمود هدف از این مهم اجرای  اقدامات پیشگیرانه ،تعیین رویه مهرآباد به عنوان فرودگاه معین ، تسریع در ارائه خدمات ،کاهش خسارات جانی هم افزایی و تسهیل در استفاده از منابع ، حفظ امادگی برای ارائه خدمت و دستیابی برای بازیابی توان مدیریتی در فرودگاه مهم وپر ترافیک فرودگاه بین المللی مهرآباد می باشد .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد