خبر خبر

ستاد اقامه نماز فرودگاه بين المللي مهراباد شايسته تقدير ويژه شد .
فرودگاه بين المللي مهرآباد در امر نماز در بين کليه دستگاههاي اجرايي استان تهران بعنوان سه دستگاه برتر استان معرفي و در بين سه دستگاه در رتبه اول تقدير ويژه شد .

فرودگاه بین المللی مهرآباد در امر نماز در بین کلیه دستگاههای اجرایی استان تهران بعنوان سه دستگاه برتر استان معرفی و در بین سه دستگاه در رتبه اول تقدیر ویژه شد .

 

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد : این اداره کل با توجه به عملکرد خود در زمینه ترویج و توسعه فرهنگ نماز و حرکت در مسیر زیبا سازی نمازخانه ها و الگوی یک نمازخانه با معماری اسلامی و همچنین تجهیز و ساماندهی نمازخانه و پرداختن به امر اقامه نمازدر سال 96  از سوی ستاد اقامه نماز استان تهران در بین کلیه دستگاههای اجرایی استان شایسته تقدیر ویژه شناخته شد .واستاندار تهران در این خصوص از مدیر کل فرودگاه بین المللی مهرآباد تشکر وقدردانی نمود .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد