خبر خبر

مليات اجرايي پروژه روشنايي تاکسي وي آلفا و تاکسي وي هاي ارتباطي باند 29 راست
در راستاي استاندارد و ايمن سازي سطوح پروازي فرودگاه، عمليات اجرايي پروژه روشنايي تاکسي وي آلفا و تاکسي وي هاي ارتباطي آن به باند 29 راست به طول 4200 متر شروع شد.

در راستاي استاندارد و ايمن سازي سطوح پروازي فرودگاه، عمليات اجرايي پروژه روشنايي تاكسي وي آلفا و تاكسي وي هاي ارتباطي آن به باند 29 راست به طول 4200 متر  شروع شد.

 

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد : صفی نیا مدیر کل فرودگاه بین المللی مهرآباد گفت : روشنايي تاكسي وي هاي مذكور تا قبل از اين بصورت پرتال و موقت بوده است كه در اقدام اخير بعد از 20 سال و با همکاری اداره كل تجهيزات و سامانه هاي فرودگاهي پروژه ياد شده به منظور استاندارد سازی و ایمن سازی ورودی ها وخروجی های پروازها در دید کم با اعتباري بالغ بر 30 میلیارد  ريال از محل اعتبارات بهسازي فرودگاه بين المللي مهرآباد در حال اجرا مي باشد.

وی بیان نمود : هدف از اجرای این پروژه  تامین روشنایی برای برقراری پروازهای  ایمن و استاندارد در دید کم می باشد .

-------------------------------------
نظرات