خبر خبر

ارتقا خدمات در فرودگاه مهراباد ادامه دارد / شروع عمليات بهسازي و ساماندهي محوطه مقابل ترمينال 6
پروژه نوسازي کف ، واحداث اماکن تجاري محوطه مقابل ترمينال 6 به منظور ساماندهي وزيبا سازي اين ترمينال از اوايل دي ماه شروع شد .

 

پروژه نوسازی کف ، واحداث اماکن تجاری  محوطه مقابل ترمینال 6 به منظور ساماندهی وزیبا سازی این ترمینال   از اوایل دی ماه شروع شد .

 

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد به نقل از صفی نیا مدیرکل فرودگاه بین المللی مهرآباد گفت: با توجه به نیاز تعویض موزاییک های قدیمی و فرسوده کف سکوی مقابل  ترمینال 6 فرودگاه مهرآباد این پروژه  در اولویت انجام قرار گرفت.

وی گفت: مساحت 1700  متر مربع  کف پوش این ترمینال تعویض می گردد البته 4600 متر از کف پوش کف سالن خروجی ترمینال 6 و  پروژه ستون ها و قسمت های از دیوار های فرسوده و همچنین ورودی ترمینال از سمت سطوح پروازی بهسازی وکلیه تابلوهای تبلیغاتی این ترمینال انجام گردیده است واین مهم در ادمه بهسازی ونوسازی ترمینال 6 در حال اجرا می باشد .

صفی نیادر پایان گفت:  بهسازی و نوسازی این ترمینال در راستای ارتقا خدمات فرودگاهی وشان مسافرین ورودی ترمینال 6 و همچنین زیباسازی فضای ترمینال با اعتباری بالغ بر 500/12 میلیارد ريال انجام می گردد .

-------------------------------------
نظرات